Skip to content

CapManin B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2003B

03/12/2009

CapMan pörssi-ilmoitus 3.12.2009 kello 11.00                
 
CapManin B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2003B
 
CapMan Oyj:n 2003B-optio-oikeuksilla on 16.9.-31.10.2009 merkitty yhteensä 566 301 yhtiön B-osaketta. Osakkeen merkintähinta 2003B-optio-oikeudella merkittäessä oli 1,19 euroa/osake. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika 2003B-optio-oikeuksilla alkoi lokakuussa 2007. Optio-ohjelma perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2003 tekemään päätökseen.
 
Nämä osakkeet, yhteensä 566 301 B-osaketta, on merkitty kaupparekisteriin 3.12.2009. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä on korotuksen jälkeen 78 281 766 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
 
2003B-optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 3.12.2009 lukien.  
 
Osakkeet on haettu 4.12.2009 alkaen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:öön yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa.
 
Optio-oikeuksilla 2003B merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.10.2009 ja niillä merkittiin yhteensä 606 801 yhtiön B-osaketta.  
 
 
Lisätietoja:
lakimies Andrei Novitsky, puh. 0207 207 503 tai 050 567 6676
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.