Skip to content

CapMan Public Market -rahasto sijoittaa Affecto Oyj:öön

12/01/2010

CapMan lehdistötiedote 12.1.2010 kello 9.10


CapMan Public Market -rahasto sijoittaa Affecto Oyj:öön

 

Rahaston osuus yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä 12,1 prosenttia  

 

CapMan Public Market -rahasto on sijoittanut IT-palveluyritys Affecto Oyj:öön, joka on Pohjoismaiden johtavia Business Intelligence -ratkaisujen tuottajia. Rahaston osuus yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä on nyt 12,1 prosenttia. CapMan Public Market -rahaston tavoitteena on tukea yhtiön kasvua ja markkina-aseman vahvistamista.

 

”Affecto on Pohjoismaiden johtava Business Intelligence -osaaja. Business Intelligence -markkina on selkeä kasvuala, ja yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet hyödyntää tämä potentiaali. Odotamme innolla yhteistyötä Affecton johdon, hallituksen sekä muiden suurten omistajien kanssa”, sanoo CapMan Public Market -tiimin vetäjä ja senior partner Jukka Ruuska.

 

”Olen hyvin tyytyväinen CapMan Public Market -rahaston ensimmäiseen sijoitusvuoteen. Affecto on rahaston neljäs sijoituskohde ja samalla ensimmäinen Helsingin pörssissä listattu kohdeyritys. Tavoitteenamme on tehdä rahastosta vielä 1-3 uutta sijoitusta”, Ruuska jatkaa.

 

Affecto tuottaa tietojärjestelmäratkaisuja asiakasorganisaatioidensa toiminnan tehostamiseksi. Yhtiön toiminta kattaa Business Intelligence -ratkaisut sekä suuren joukon erilaisia operatiivisia IT-ratkaisuja, kuten esimerkiksi sisällön- ja dokumenttienhallinnan ja paikkatietoratkaisut. Yhtiön palveluksessa on noin 940 henkilöä Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli noin 132 milj. euroa. Affecto Oyj:n osake on listattu Helsingin pörssissä.

 

CapMan Public Market -rahasto sijoittaa keskisuuriin listattuihin pohjoismaisiin yhtiöihin, ja hyödyntää toiminnassaan CapManin aktiiviseen omistajuuteen perustuvia pääomasijoitustoiminnan arvonluontikeinoja. Rahasto on aiemmin julkistanut sijoitukset Intrum Justitia AB:iin, Nobia AB:iin ja Proffice AB:iin.

 

Lisätietoja:

Jukka Ruuska, senior partner, CapMan Public Market -tiimin vetäjä, p. 050 1732

 

 

 

CapMan www.capman.com

CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.