Skip to content

CapManille voitonjako-osuustuottoja On2:n osakkeiden myynnistä

08/03/2010

CapMan lehdistötiedote 8.3.2010 kello 15.15

CapManille voitonjako-osuustuottoja On2:n osakkeiden myynnistä

CapManin hallinnoimat rahastot ovat myyneet vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologies, Inc. pörssiyhtiön osakkeet Googlelle ja myynyt vastineena saamansa Googlen osakkeet. Kaupan vaikutus CapMan Oyj:n vuoden 2010 tulokseen on noin 0,6 milj. euroa Finnventure V -rahastolta saatavien voitonjako-osuustuottojen seurauksena.

 

CapManin hallinnoimat rahastot Finnventure V and Finnventure V ET sijoittivat Hantroon vuonna 2002. Alkuperäisen sijoituksen jälkeen rahastot tekivät merkittävän lisäsijoituksen vuonna 2005 yhdessä laajemman sijoittajaryhmän kanssa. Vuonna 2007 rahastot myivät omistuksensa Hantrosta amerikkalaiselle On2:lle. Kauppa toteutettiin osakevaihtona. Elokuussa 2009 Google teki ostotarjouksen On2:n osakekannasta ja On2:n osakkeenomistajat hyväksyivät Googlen tekemän ostotarjouksen 17.2.2010. CapManin hallinnoimat rahastot ovat myyneet saamansa Googlen osakkeet.

 

CapManin hallinnoimien rahastojen alun perin Hantroon tekemä sijoitus ei ole vastannut sille asetettuja tavoitteita.    

 

Lisätietoja:

Vesa Walldén, senior partner, CapMan Technology, puh. 0207 207 561 tai 0400 616 997

 

 

CapMan www.capman.com

CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.