Skip to content

CapMan perustaa kohdekohtaisen hotellirahaston

22/11/2010

CapMan Oyj lehdistötiedote 22.11.2010 klo 15.00

CapMan perustaa kohdekohtaisen hotellirahaston

CapMan on perustanut ensimmäisen kohdekohtaisen hotellirahastonsa, CapMan Yrjönkatu 17 Ky:n. Rahaston koko on 13 milj. euroa ja se sijoittaa Helsingissä Yrjönkatu 17:ssä sijaitsevaan hotellikiinteistöön. CapManin tavoitteena on perustaa seuraavien viiden vuoden aikana 5-10 kohdekohtaista hotellirahastoa, jotka kukin sijoittavat 1-4 hotellikiinteistöön. Kohdekohtaisten hotellirahastojen hallinnoitavat pääomat olisivat yhteensä noin 100-150 milj. euroa.

 

Ensimmäisen kohdekohtaisen hotellirahaston sijoituskohde on Helsingin keskustassa Yrjönkatu 17:ssä sijaitseva kiinteistö, jossa on vuokralaisena Scandic Hotels Oy (Hotelli Marski).

 

”Kohdekohtaisen rahastomallin avulla voimme tarjota sijoittajillemme joustavaa sijoitusmahdollisuutta, sillä kunkin rahaston sijoituskohde on tiedossa kohdekohtaisen rahaston varainhankintaa tehtäessä”, sanoo CapManin kiinteistöpääomarahastojen toiminnasta vastaava Mika Matikainen.

 

CapManin tavoitteena on perustaa seuraavan viiden vuoden aikana 5-10 kohdekohtaista hotellirahastoa. Kohdekohtaiset hotellirahastot tulevat sijoittamaan pääasiassa pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten keskustoissa sijaitseviin ns. limited service -hotelleihin. Sijoituksia on tarkoitus tehdä sekä olemassa oleviin kiinteistöihin että suunnitteilla oleviin hotellihankkeisiin.

 

Rahastot tulevat noudattamaan samaa rakennetta ja toimintamallia. Rahastojen koosta tyypillisesti noin 40 prosenttia on omaa pääomaa ja noin 60 prosenttia on velkarahoitusta. Rahastojen hallinnointiyhtiönä toimii CapMan PHS GP Oy, josta CapMan Oyj omistaa 80 prosenttia ja Corintium Oy 20 prosenttia.

 

CapManin oma sijoitussitoumus kohdekohtaisiin hotellirahastoihin on kaksi prosenttia rahaston omasta pääomasta. Rahastojen hallinnointipalkkiot ovat noin yksi prosentti sijoituskohteen hankintahinnasta. Mikäli rahasto aikanaan siirtyy voitonjaon piiriin, jaetaan sen jälkeen rahaston kassavirroista 80 prosenttia rahaston sijoittajille, 10 prosenttia CapMan Oyj:lle (voitonjako-osuustuotto) ja 10 prosenttia rahaston sijoitustoiminnasta vastaavalle sijoitustiimille ja hallinnointiyhtiön toiselle omistajalle Corintiumille.

CapMan Yrjönkatu 17 Ky:n perustamisella ei ole merkittävää vaikutusta CapManin vuoden 2010 tulokseen.

 

 

Lisätietoja:
Pirjo Ojanperä, CapMan Real Estate Hotel Fund -tiimin vetäjä, puh. 020 207 642 tai 050 388 3306
Mika Matikainen, CapMan Real Estate -tiimin vetäjän sijainen, puh. 0207 207 616 tai 040 519 0707

 

 

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.   

 

Corintium Oy
Corintium Oy on KTM Jukka Iivarin omistama konsulttiyritys, joka on toiminut 18 vuoden ajan pääkaupunkiseudun institutionaalisilla kiinteistömarkkinoilla.