Skip to content

Jukka Ruuska jättää CapManin

16/12/2010

CapMan lehdistötiedote 16.12.2010 klo 14.00

Jukka Ruuska jättää CapManin

 

Senior partner Jukka Ruuska eroaa CapManin palveluksesta. Ruuskan viimeinen työpäivä on 31.12.2010.

 

Jukka Ruuska tuli CapManin palvelukseen keväällä 2008, ja hän oli avainroolissa CapManin perustaessa listatulle markkinalle sijoittavaa, aktiiviseen omistajuuteen perustuvia arvonluontikeinoja hyödyntävää CapMan Public Market -rahastoa. Ruuska toimi CapMan Public Market -tiimin vetäjänä ja CapMan Oyj:n johtoryhmän jäsenenä rahaston perustamisesta vuonna 2008 marraskuuhun 2010 asti.

 

”Haluan kiittää Jukkaa hänen ansiokkaasta panoksestaan ja hyvästä yhteistyöstä CapMan Public Market -tiimin toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä”, sanoo Lennart Simonsen.

 

”Olen tyytyväinen, että CapMan Public Market -konsepti on osoittautunut toimivaksi. Olemme saaneet todellisen governance -aseman ja pystyneet tuomaan lisäarvoa kaikissa kohdeyhtiöissämme”, sanoo Jukka Ruuska.

 

Jukka Ruuska jatkaa CapMan Public Market -rahaston suomalaisen kohdeyrityksen Affecto Oyj:n hallituksen jäsenenä.

 

Lisätietoja:
Lennart Simonsen, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 567
Jukka Ruuska, senior partner, CapMan Public Market, puh. 050 1732

 

 

 

CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.