Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

30/03/2011

CapMan Oyj Pörssitiedote 30.3.2011 klo 13.45

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

 

Heikki Westerlund valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Teuvo Salminen hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.  

 

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat, joiden jäseniä ovat:

 

Tarkastusvaliokunta

  • Teuvo Salminen (pj.)
  • Conny Karlsson

 

Palkitsemisvaliokunta

  • Nora Kerppola (pj.)
  • Koen Dejonckheere
  • Claes de Neergaard

 

Nimitysvaliokunta

  • Heikki Westerlund (pj.)
  • Koen Dejonckheere
  • Teuvo Salminen

 

 

Hallitusten jäsenten riippumattomuus

 

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Nora Kerppola ja Claes de Neergaard. Koen Dejonckheere on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. CapManin sijoitustiimien advisoreina toimivat Conny Karlsson ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä omistajista, mutta ei-riippumattomia yhtiöstä. Heikki Westerlund on ei-riippumaton sekä merkittävistä omistajista että yhtiöstä.

 

CapMan Oyj poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 26, joka koskee tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja merkittävistä omistajista. Tarkastusvaliokuntaan on valittu koodin suosituksen 25 mukaisesti ne jäsenet, joilla on paras pätevyys tarkastusvaliokunnan tehtävien suorittamiseen. Hallitus on päättänyt suosituksen 22 mukaisesti, että tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallituksen pienen koon vuoksi vain kaksi jäsentä.

 

 

Lisätietoja:
Heidi Sulin, head of legal and compliance, puh. +358 207 207 517

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja

 

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.