Skip to content

CapMan myy Proximan Alerikselle, tulosvaikutus noin 4,8 milj. euroa vuonna 2011

04/05/2011

CapMan Oyj Pörssitiedote 4.5.2011 klo 9.55CapMan myy Proximan Alerikselle, tulosvaikutus noin 4,8 milj. euroa vuonna 2011

 

CapManin hallinnoimat rahastot ja Proxima Intressenter AB:n muut omistajat myyvät omistuksensa Proxima Intressenter AB:ssa yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tuottavalle Alerikselle. Rahastojen osuus Proximan osakekannasta oli ennen nyt tiedotettua kauppaa noin 70 %. Toteutuessaan irtautumisella on noin 4,8 milj. euron vaikutus CapManin vuoden 2011 tulokseen omista rahastosijoituksista saatavien tuottojen seurauksena. Lisäksi kaupalla on noin 8,1 milj. euron kassavirtavaikutus CapMan Oyj -konsernille vuonna 2011.  Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää, ja sen odotetaan toteutuvan kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Irtautuminen Proximasta ei muuta CapManin 4.5.2011 antamaa tulosennustetta vuodelle 2011.

 

Proxima on yksityinen terveydenhuoltoalanyritys, jonka palveluihin kuuluvat ensihoito, diagnostiikka, erityissairaanhoito, työterveyshoito ja kuntoutuspalvelut. CapMan sijoitti yhtiöön 1.8.2007, kun se osti yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tuottavan Nacka Närsjukhus Proxima AB:n yhtiön perustajilta ja Praktikertjänst AB:lta. Yhtiöön on sittemmin tehty 16 lisäsijoitusta yritysostojen ja voitettujen tarjouskilpailujen yhteydessä, mikä on tukenut Proximan kasvua kokonaisvaltaisten terveydenhoitopalvelujen tuottajaksi. CapManin omistusaikana Proximan liikevaihto on kasvanut 19 milj. eurosta vuonna 2007 noin 110 milj. euroon (budjetti) vuonna 2011. Sijoitus on ollut erittäin hyvä rahastojen sijoittajille, ja siinä on menestyksellisesti hyödynnetty CapManin buyout- ja life science -tiimien toisiaan täydentävää osaamista.  

 

”CapManin ja Proximan johdon yhteisenä visiona on ollut rakentaa Proximasta kokonaisvaltaisia terveydenhoitopalveluja tuottava yritys. Olemme päässeet tähän tavoitteeseemme, ja haluan kiittää yhtiön johtoa ja henkilöstöä erinomaisesta työstä. Olen hyvin tyytyväinen tänään tiedotettuun kauppaan ja olen vakuuttunut, että Aleris on sitoutunut kehittämään Proximan toimintaa tulevaisuudessa”, sanoo CapMan Buyoutin partneri Mats Gullbrandsson.

 

”Proximan osto on strategisesti tärkeää Alerikselle, sillä se vahvistaa asemaamme Ruotsissa ja pohjoismaisilla markkinoilla. Yrityskaupan kautta laajennamme tarjontaamme erikoissairaanhoidossa ja vahvistamme asemaamme ensihoidon ja paikallisten terveydenhoitopalvelujen tarjoajana. Proxima tuo myös uutta osaamista ensihoidon kuntoutuksen ja työterveyshuollon osalta. Tulemme kehittämään yhtiötä tulevaisuudessa läheisessä yhteistyössä sen johdon ja työntekijöiden kanssa”, sanoo Stanley Brodén, Aleriksen toimitusjohtaja.

 

Proximasta irtautuvat rahastot ovat CapMan Buyout VIII, CapMan Life Science IV ja CapMan Mezzanine IV. CapMan on merkittävä sijoittaja irtautuvissa rahastoissa, ja näiden rahastosijoitusten seurauksena irtautumisen kassavirtavaikutuksen CapMan Oyj -konsernille arvioidaan olevan noin 8,1 milj. euroa vuonna 2011.

 

Carnegie Investment Bank, asianajotoimisto Vinge KB ja KPMG ovat toimineet CapManin neuvonantajina kaupassa.

 

 

Lisätietoja:
Mats Gullbrandsson, partneri, CapMan Buyout, +46 8 545 854 81 tai +46 734 40 84 88
Johan Bennarsten, CapMan Life Science -tiimin vetäjä, partneri, +46 8 545 854 72 tai +46 707 49 56 59
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan, +358 207 207 583 (konsernin tulos)

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.  www.capman.com

 

Proxima
Proxima on yksityinen terveydenhuoltoalanyritys, jonka palveluihin kuuluvat ensihoito, diagnostiikka, erityissairaanhoito, työterveyshoito ja kuntoutuspalvelut. Proximan toiminta on keskittynyt Tukholman alueelle, mutta yrityksellä on toimintaa myös Uppsalassa, Itä-Göötanmaalla ja Skånessa.