Skip to content

Irtautuminen Proximasta toteutunut

21/06/2011

CapMan Oyj Pörssitiedote 21.6.2011 klo 14.15


Irtautuminen Proximasta toteutunut

 

CapManin hallinnoimien rahastojen 4.5.2011 tiedotettu irtautuminen Proxima Intressenter AB:sta on toteutunut. Irtautumisen vaikutus CapManin kuluvan vuoden tulokseen on noin 4,5 milj. euroa omista rahastosijoituksista saatavien tuottojen seurauksena. Lisäksi kaupalla on noin 7,8 milj. euron kassavirtavaikutus CapMan Oyj -konsernille vuonna 2011.

 

Kaupan tulosvaikutus ja kassavirtavaikutus ovat laskeneet kaupan tiedotusajankohdasta ruotsin kruunun heikkenemisen seurauksena.

 

Proxima on yksityinen terveydenhuoltoalanyritys, jonka palveluihin kuuluvat ensihoito, diagnostiikka, erityissairaanhoito, työterveyshoito ja kuntoutuspalvelut. CapMan Buyout VIII, CapMan Life Science IV ja CapMan Mezzanine IV -rahastot myivät kaupassa omistusosuutensa yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tuottavalle Alerikselle. Rahastot sijoittivat yhtiöön vuonna 2007, ja sijoitus on ollut erittäin hyvä rahastojen sijoittajille.

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan, +358 207 207 583

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
viestintäjohtaja

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.  www.capman.com

 

Proxima
Proxima on yksityinen terveydenhuoltoalanyritys, jonka palveluihin kuuluvat ensihoito, diagnostiikka, erityissairaanhoito, työterveyshoito ja kuntoutuspalvelut. Proximan toiminta on keskittynyt Tukholman alueelle, mutta yrityksellä on toimintaa myös Uppsalassa, Itä-Göötanmaalla ja Skånessa.