Skip to content

CapMan Real Estate ja NEP Partners yhdistävät voimansa

28/09/2011

CapMan lehdistötiedote 28.9.2011 kello 11.00

CapMan Real Estate ja NEP Partners yhdistävät voimansa

 

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai muussa maassa, jossa se rikkoisi kyseisen maan lakeja tai edellyttäisi muita toimenpiteitä kuin mitä Suomen lait edellyttävät. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaista rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivaatimuksista. CapMan ei ole rekisteröinyt eikä sillä ole tarkoitus rekisteröidä arvopapereita Yhdysvaltojen arvopaperilain mukaisesti eikä se aio tarjota arvopapereita julkisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai muussa maassa, jossa tarjoaminen ilman rekisteröintiä rikkoisi kyseisen maan lakeja tai edellyttäisi muita toimenpiteitä kuin mitä Suomen lait edellyttävät.

 

CapMan on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen NEP Partnersin kanssa laajentaakseen kiinteistösijoitustoimintansa pohjoismaiseksi. Yhteistyön kautta muodostuva tiimi tulee noudattamaan opportunistista sijoitusstrategiaa, jonka tavoitteena on hankkia uusia sijoituskohteita Pohjoismaista ja keskittyä kasvattamaan niiden arvoa aktiivisen hallinnoinnin kautta. CapMan Real Estaten ja NEP Partnersin yhdistetty osaaminen ja kokemus luovat pohjan ensiluokkaiselle pohjoismaiselle kiinteistörahastojen hallinnointitiimille.

 

”Pohjoismaista on kehkeytymässä yhä kiinnostavampi markkina-alue kiinteistösijoittajille tässä epävakaassa taloudellisessa ympäristössä. Yhteistyömme NEP Partnersin kanssa mahdollistaa ensiluokkaisen kiinteistörahastotiimin luomisen pohjoismaisella tasolla”, sanoo CapMan Real Estate -tiimin vetäjä Mika Matikainen.

 

”Yhdistyvän tiimin ansiosta olemme erinomaisessa asemassa, mikäli kiinteistöjen pakkomyynnit yleistyvät Pohjoismaissa ja aktiivista hallinnointia vaativia kiinteistökohteita tulee myyntiin”, sanoo NEP Partnersin perustajaosakas Torsten Bjerregaard.

 

CapManilla ja NEP Partnersilla on pitkä ja menestyksekäs historia kiinteistösijoittamisesta ja kiinteistökohteiden aktiivisesta hallinnoinnista erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Uuteen yhdistettyyn tiimin kuuluvat Mika Matikainen, Torsten Bjerregaard, Ilkka Tomperi, Edward Williams, Jukka Iivari, Lyndon Dodd, Kalle Myllymäki, Per Tängerstad ja Juhani Erke, vahvistettuna CapMan Real Estaten ja NEP Partnersin muulla olemassa olevalla organisaatiolla ja mahdollisilla uusilla rekrytoinneilla.

 

CapMan Real Estate on perustettu vuonna 2005, ja se on kerännyt ja sijoittanut menestyksekkäästi neljä kiinteistörahastoa alueella. Nykyisen salkun arvo hankintahintaan oli 1,4 miljardia euroa kesäkuun 2011 lopussa.

NEP Partners on kiinteistösijoitus- ja hallinnointiyhtiö, jonka Edward Williams ja Torsten Bjerregaard perustivat vuonna 2005. Yritys perustettiin alun perin toimimaan merkittävien instituutioiden operatiivisena kumppanina, ja se on toiminut lähes yksinomaan Skandinaviassa.


Lisätietoja:
Mika Matikainen, CapMan Real Estate -tiimin vetäjä, partneri, puh. +358 207 207 616
Ilkka Tomperi, partneri, CapMan Real Estate, puh. +358 207 207 647
Torsten Bjerregaard, NEP Partnersin perustajaosakas, puh. +46 8 445 1052

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat. 
CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

 

NEP Partners www.neppartners.com

 

Liite: Kuva tiimin avainhenkilöistä: Per Tängerstad, Mika Matikainen, Lyndon Dodd, Torsten Bjerregaard, Kalle Myllymäki, Juhani Erke, Ed Williams, Jukka Iivari ja Ilkka Tomperi (takarivi, myötäpäivään vasemmalta)