Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

06/10/2011

CapMan Oyj pörssitiedote 6.10.2011 15.35

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

 

CapMan Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden  ja äänivallan muuttumisesta CapMan Oyj:ssä seuraavasti:

 

  • Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänivallasta on ylittänyt 5 %.
  • Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on alittanut 10 % ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta on ylittänyt 20 %.
  • Heikki Westerlundin ja hänen määräysvaltayhtiönsä Heiwes Oy:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta on ylittänyt 10 %.
  • CapMan Partners B.V:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden tuottamasta äänivallasta on alittanut 5 %.

 

1. Kohdeyhtiön nimi: CapMan Oyj

 

2. Liputuksen peruste: 6.10.2011 tehdyt osakekaupat

 

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus:

 

  • Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (Y-tunnus 0107638-1)
  • Oy Aristo-Invest Ab (Y-tunnus 0594374-5) ja tämän määräysvaltaosakkeenomistaja Ari Tolppanen
  • Heiwes Oy (Y-tunnus 1091943-2) ja tämän määräysvaltaosakkeenomistaja Heikki Westerlund
  • CapMan Partners B.V. (Kaupparekisterinumero 34273612)

 

4. Osuus kohdeyhtiöiden osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

 

Omistus ja äänivalta ennen omistusjärjestelyjä

 

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
Keskinäinen eläkevakuutus- yhtiö Ilmarinen 0 548 500 548 500 0,65 % 0,40 %
Ari Tolppanen ja Oy Aristo-Invest Ab yhteensä 1 220 200 7 418 720 8 638 920 10,25 % 14,19 %
           
Heikki Westerlund ja Heiwes Oy yhteensä 258 020 2 718 260 2 976 280 3,53 % 3,83 %
           
CapMan Partners B.V. 3 000 000 2 000 000 5 000 000 5,93 % 23,14 %

 

 

 

 

Omistus ja äänivalta omistusjärjestelyjen jälkeen

 

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
Keskinäinen eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarinen
0 7 178 500 7 178 500 8,52 % 5,19 %
Ari Tolppanen ja Oy Aristo-Invest Ab yhteensä 2 411 046 4 582 498 6 993 544 8,30 % 20,75 %
           
Heikki Westerlund ja Heiwes Oy yhteensä 1 233 896 1 718 260 2 952 156 3,50 % 10,17 %
           
CapMan Partners B.V. 218 750 0 218 750 0,26 % 1,58 %

 

 

 

CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu yhteensä 84 281 766 osakkeesta (A-sarjan osakkeita 6 000 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 78 281 766), ja ääniä osakkeilla on yhteensä
134 281 766 kappaletta. A-osakkeilla on 10 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake.

 

 

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, senior partner, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580

 

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
johtaja, viestintä ja IR

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. www.capman.com