Skip to content

CapMan Partners B.V. myy omistamansa CapMan Oyj:n A- ja B-osakkeet CapManin senior partnereille

06/10/2011

CapMan Oyj pörssitiedote 6.10.2011 klo. 15.40


CapMan Partners B.V. myy omistamansa CapMan Oyj:n A- ja B-osakkeet CapManin senior partnereille

 

CapManin senior partnereiden Ari Tolppasen, Olli Liitolan, Tuomo Raasion, Petri Saavalaisen ja Heikki Westerlundin omistamat määräysvaltayhtiöt (yhdessä A-osakkeenomistajat) ovat ostaneet yhteensä 2 781 250 CapMan Oyj:n A-osakketta ja 2 000 000 B-osaketta CapMan Partners B.V:lta. Lisäksi A-osakkeenomistajat ovat myyneet yhteensä 6 630 000 CapMan Oyj:n B-osaketta Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Kauppojen seurauksena Ari Tolppasen ja Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus yhtiön osakkeista on laskenut 10,25 %:sta 8,30 %:iin ja osuus äänivallasta on noussut 14,19 %:sta 20,75 %:iin. Heikki Westerlundin ja Heiwes Oy:n yhteenlaskettu osuus yhtiön äänivallasta on noussut 3,83 %:sta 10,17 %:iin. Ilmarisen osuus yhtiön osakkeista on noussut 0,65 %:sta 8,52 %:iin ja osuus äänivallasta 0,40 %:sta 5,19 %:iin. Osakekaupoilla ei ole vaikutusta muiden CapManin osakkeenomistajien omistukseen.

CapMan Oyj:n B-osakkeiden myynti CapMan Partners B.V:ltä A-osakkeenomistajille on toteutettu 6.10.2011. CapMan Oyj:n A-osakkeiden kaupoista on sovittu samanaikaisesti ja ne tullaan toteuttamaan 10.10.2011. CapMan Oyj:n B-osakkeiden myynti Ilmariselle on toteutettu  6.10.2011. Listattuja CapMan Oyj:n B-osakkeita on yhteensä 78 281 766 kappaletta, ja niillä on kullakin yksi ääni. Listaamattomia CapMan Oyj:n A-osakkeita on 6 000 000 kappaletta, ja niillä on kullakin 10 ääntä.

 

Ennen nyt tiedotettuja omistusjärjestelyjä CapMan Partners B.V. on ollut CapMan Oyj:n suurin äänivallan käyttäjä ja kolmanneksi suurin omistaja Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlasketun omistuksen sekä Gimv N.V:n jälkeen. CapMan Partners B.V:n omistavat CapManin 12 senior partneria. CapMan Partners B.V:n omistukseen jää yhteensä 218 750 A-osaketta, ja tavoitteena on, että CapManin muut senior partnerit ostavat kyseiset osakkeet myöhemmin.

 

”Vuonna 2007 tavoitteenamme oli muodostaa CapMan Partners B.V:stä senior partnereiden pitkäaikainen omistusyhtiö CapManin osakkeille, mutta yleisestä pörssi- ja rahoitusmarkkinan kehityksestä johtuen yhtiön omistuspohjan laajentaminen uusille senior partnereille on osoittautunut haasteelliseksi tällä tavalla. Alkuperäisen, laajan senior partner -omistuksen toteuttamiseksi CapMan Partners B.V. on sopinut myyvänsä omistamansa CapManin osakkeet takaisin senior partnereille. Ensi vaiheessa yhtiö on myynyt pääosan osakkeistaan muille A-osakkeenomistajille, mutta tavoitteena on laajentaa loppujen A-osakkeiden omistus koskemaan kaikkia CapManin senior partnereita. A-osakkeenomistajat ovat myyneet B-osakkeitaan Ilmariselle kauppojen rahoittamiseksi. Järjestelyillä ei ole vaikutusta muiden CapManin osakkeenomistajien asemaan”, sanoo CapManin senior partner ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund.

 

Liitteessä 1 on kuvattu myyjien ja ostajien omistusta ja äänivaltaa CapMan Oyj:ssä ennen omistusjärjestelyä ja sen jälkeen.

 

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, senior partner, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580

 

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen
johtaja, viestintä ja IR

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

 

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001. www.capman.com

 

 

 

Liite 1: Omistus ja äänivalta ennen omistusjärjestelyjä ja niiden jälkeen

 

 

Omistus ja äänivalta ennen omistusjärjestelyjä

 

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
Ari Tolppanen 200 528 200 528 0,24 % 0,15 %
Oy Aristo-Invest Ab 1 220 200 7 218 192 8 438 392 10,01 % 14,04 %
Yhteensä 1 220 200 7 418 720 8 638 920 10,25 % 14,19 %
           
Tuomo Raasio 53 744 53 744 0,06 % 0,04 %
Winsome Oy 680 663 3 027 129 3 707 792 4,40 % 7,11 %
Yhteensä 680 663 3 080 873 3 761 536 4,46 % 7,15 %
           
Geldegal Oy 796 564 1 168 776 1 965 340 2,33 % 6,61 %
Mom Invest Oy 813 744 813 744 0,97 % 0,59 %
Yhteensä 796 564 1 982 520 2 779 084 3,30 % 7,19 %
           
Heikki Westerlund 277 676 277 676 0,33 % 0,20 %
Heiwes Oy 258 020 2 440 584 2 698 604 3,20 % 3,63 %
Yhteensä 258 020 2 718 260 2 976 280 3,53 % 3,83 %
           
Petri Saavalainen 314 888 314 888 0,37 % 0,23 %
Guarneri Oy 44 553 567 775 612 328 0,73 % 0,73 %
Yhteensä 44 553 882 663 927 216 1,10 % 0,96 %
           
A-osakkeenomistajat yhteensä 3 000 000 16 083 036 19 083 036 22,64 % 33,33 %
           
CapMan Partners B.V. 3 000 000 2 000 000 5 000 000 5,93 % 23,14 %
           
Keskinäinen eläkevakuu- yhtiö Ilmarinen 0 548 500 548 500 0,65 % 0,40 %

 

 

 

Omistus ja äänivalta omistusjärjestelyjen jälkeen

 

 

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
Ari Tolppanen 0 200 528 200 528 0,24 % 0,15 %
Oy Aristo-Invest Ab  2 411 046 4 381 970 6 793 016 8,06 % 20,60 %
Yhteensä 2 411 046 4 582 498 6 993 544 8,30 % 20,75 %
           
Tuomo Raasio 0 53 744 53 744 0,06 % 0,04 %
Winsome Oy 832 197 2 867 129 3 699 326 4,39 % 8,09 %
Yhteensä 832 197 2 920 873 3 753 070 4,45 % 8,13 %
           
Geldegal Oy 1 122 484 908 359 2 030 843 2,41 % 8,77 %
Mom Invest Oy 0 513 744 513 744 0,61 % 0,37 %
Yhteensä 1 122 484 1 422 103 2 544 587 3,02 % 9,15 %
           
Heikki Westerlund 0 277 676 277 676 0,33 % 0,20 %
Heiwes Oy 1 233 896 1 440 584 2 674 480 3,17 % 9,96 %
Yhteensä 1 233 896 1 718 260 2 952 156 3,50 % 10,17 %
           
Petri Saavalainen 0 314 888 314 888 0,37 % 0,23 %
Guarneri Oy 181 627 494 414 676 041 0,80 % 1,67 %
Yhteensä 181 627 809 302 990 929 1,18 % 1,90 %
           
A-osakkeenomistajat yhteensä 5 781 250 11 453 036 17 234 286 20,45 % 50,09 %
           
CapMan Partners B.V. 218 750 0 218 750 0,26 % 1,58 %
Keskinäinen eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarinen
0 7 178 500 7 178 500 8,52 % 5,19 %