Skip to content

CapMan myi toimistokiinteistön Helsingin keskustasta

21/12/2011

CapMan lehdistötiedote 21.12.2011 kello 13.30


CapMan myi toimistokiinteistön Helsingin keskustasta

CapMan Real Estate I -rahasto on myynyt Helsingissä Lönnrotinkatu 20:ssa sijaitsevan kiinteistön Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaftin hallinnoimalle rahastolle. Irtautumisella ei ole vaikutusta CapMan Oyj:n tulokseen, sillä CapMan Real Estate I -rahasto ei ole voitonjaon piirissä.

Helsingin Kampissa sijaitseva Lönnrotinkatu 20 on vuonna 1972 rakennettu toimistokiinteistö. Kiinteistössä on vuokrattavaa pinta-alaa noin 4650 m², ja se on täyteen vuokrattu.

CapMan hallinnoi neljää kiinteistöpääomarahastoa, joista CapMan Real Estate I on sijoittanut pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistöihin, CapMan RE II -rahasto toimitila- ja kiinteistökehityskohteisiin Suomessa, CapMan Hotels RE -rahasto hotellikiinteistöihin pääasiassa Suomessa ja ensimmäinen kohdekohtainen hotellikiinteistörahasto, CapMan Yrjönkatu 17 Ky, hotellikiinteistöön Helsingissä.

Lisätietoja:
Kalle Myllymäki, partneri, CapMan Real Estate, puh. 050 356 6940

CapMan www.capman.comCapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.