Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

03/01/2012

CapMan Oyj pörssitiedote 3.1.2012 kello 14.30
 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

CapMan Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuksien muuttumisesta. Legg Maison, Inc.:n osuus osakkeista on alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 28.12.2011 tehdyn osakekaupan seurauksena.

1. Kohdeyrityksen nimi:
CapMan Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:
28.12.2011

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus CapMan Oyj:n osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä:

Osake- Osakkeiden Osuus Osuus ääni-
laji  lukumäärä osakkeista määrästä
A-sarja 0 0 % 0 %
B-sarja 3 673 709 4,67 % 4,67 %
Yhteensä 3 673 709 4,35 % 2,70 %

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
Legg Mason, Inc. 52-1200960/SEC number 1-8529

CapMan Oyj:n osakemäärä 28.12.2011 oli 84 281 766 osaketta (5 750 000 A-osaketta ja 78 531 766 B-osaketta), ja ääniä osakkeilla oli yhteensä 136 031 766 kappaletta. Legg Maison, Inc.:n osuus osakkeista on siten 4,35 % ja osuus äänimäärästä 2,70 %.

CAPMAN OYJ

Laura Mustonen
päällikkö, viestintä ja IR

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.