Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

26/09/2012

CapMan Oyj pörssitiedote 26.9.2012 klo 15.50

 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

 

CapMan Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden ja äänivallan muuttumisesta CapMan Oyj:ssä seuraavasti:

 

  • Oy Inventiainvest Ab:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on ylittänyt 5 % ja osuus osakkeiden tuottamasta äänivallasta on ylittänyt 15 %. Oy Inventiainvest Ab on Ari Tolppasen määräysvaltayhtiö.
  • Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta on alittanut 5 %.

 

Ari Tolppasen yhteenlaskettu välitön ja välillinen omistus CapMan Oyj:n osakkeista ei muuttunut kaupan johdosta.

 

1. Kohdeyhtiön nimi: CapMan Oyj

 

2. Liputuksen peruste: 26.9.2012 tehdyt osakekaupat

 

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus:

 

  • Oy Inventiainvest Ab (Y-tunnus 0716236-0)
  • Oy Aristo-Invest Ab (Y-tunnus 0594374-5) ja tämän määräysvaltaosakkeenomistaja Ari Tolppanen

 

4. Osuus kohdeyhtiöiden osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

 

Omistus ja äänivalta ennen omistusjärjestelyjä

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
           
Ari Tolppanen ja Oy Aristo-Invest Ab yhteensä 2 161 046 4 832 498 6 993 544 8,30 % 19,44 %
           
Oy Inventiainvest Ab 0 0 0 0,00 % 0,00 %
           

 

Omistus ja äänivalta omistusjärjestelyjen jälkeen

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
           
           
Ari Tolppanen ja Oy Aristo-Invest Ab yhteensä 0 0 0 0,00 % 0,00 %
           
Oy Inventiainvest Ab 2 161 046 4 832 498 6 993 544 8,30 % 19,44 %
           

  

CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu yhteensä 84 281 766 osakkeesta (A-sarjan osakkeita 5 750 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 78 531 766), ja ääniä osakkeilla on yhteensä
136 031 766 kappaletta. A-osakkeilla on 10 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake.

 

 

CAPMAN OYJ

 

Laura Mustonen

päällikkö, viestintä ja IR

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com

 

 

CapMan www.capman.fi

CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,0 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.