Skip to content

CapMan irtautuu IT2 Treasury Solutionsista

11/01/2013

CapMan lehdistötiedote – 11.1.2013 klo 16.15

CapMan irtautuu IT2 Treasury Solutionsista

CapManin hallinnoimat CapMan Technology 2007 rahastot ja IT2 Treasury Solutionsin (IT2) muut omistajat ovat myyneet 100 prosenttia IT2:n osakkeista Wall Street Systemsille. CapManin hallinnoimien rahastojen omistusosuus IT2:n osakekannasta oli noin 86 prosenttia ennen kauppaa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta CapMan-konsernin vuoden 2012 tai kuluvan vuoden tulokseen, koska irtautuvat rahastot eivät ole voitonjaon piirissä. Sijoitus IT2:een on ollut erittäin hyvä CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille.

IT2 toimittaa ohjelmistoja ja palveluja maksuvalmiuden hallintaan pääosin suurille yrityksille sekä pienille ja keskisuurille rahoituslaitoksille. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lontoossa, ja sillä on toimipisteet Kööpenhaminassa, Amsterdamissa, New Yorkissa ja Hongkongissa. CapMan Technology 2007 L.P. ja CapMan Technology 2007 B KB -rahastot sijoittivat IT2:een heinäkuussa 2007. Rahastojen omistusaikana yhtiön liikevaihto on kasvanut 17 prosenttia vuosittain.

”IT2 oli erittäin onnistunut sijoitus CapMan Technology 2007 -rahastoille ja olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet olla mukana kehittämässä yhtiötä merkittäväksi maksuvalmiuspalvelujen tarjoajaksi. Sijoitimme IT2:een ensisijaisesti kilpailukykyisen tuotteen, vahvan maineen ja kansainvälisten kasvumahdollisuuksien takia. Toiminta on kehittynyt odotuksiamme nopeammin etenkin Yhdysvalloissa ja kannattavuus on pysynyt hyvänä sijoituksen pitoaikana,” sanoo IT2:n hallituksen puheenjohtaja Tommy Valther Hansen.

”Yrityksellä on erinomaiset edellytykset jatkaa menestyksekästä toimintaa osana suurempaa konsernia,” sanoo CapMan Technology -tiimin vetäjä ja senior partner Vesa Walldén.

 

Lisätietoja:
Tommy Valther Hansen, hallituksen puheenjohtaja, IT2 Treasury Solutions, puh. + 45 29 41 14 80, s-posti: tommy.valther.hansen@capman.com
Vesa Walldén, senior partner, CapMan Technology, puh. 020 720 7561, s-posti: vesa.wallden@capman.com

 

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,0 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.