Skip to content

CapMan Buyout vahvistaa tiimiä rekrytoimalla uuden partnerin Tukholmaan

21/02/2013

CapMan lehdistötiedote – 21.2.2013 klo 9.00

CapMan Buyout vahvistaa tiimiä rekrytoimalla uuden partnerin Tukholmaan

Dan Johnson on nimitetty partneriksi CapMan Buyout -tiimiin helmikuusta 2013 alkaen. Nimitys vahvistaa CapMan Buyoutin toimintaa Ruotsissa ja tukee tiimin pohjoismaisiin keskikokoisiin yritysjärjestelyihin keskittyvän sijoitusstrategian toteuttamista.

MBA Dan Johnsonilla (s. 1965) on runsaasti kokemusta liiketoimintojen rakentamisesta ja kehittämisestä Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti. Ennen CapMan Buyoutin palvelukseen siirtymistä Johnson toimi yksityisen sijoitus- ja konsultointiyrityksen Marluc Partnersin perustajajäsenenä vuosina 2011-2012. Johnson toimi pääomasijoitusyhtiö FSN Capital Partnersin partnerina vuosina 2006-2011, ja hän vastasi sijoitustoiminnasta Pohjoismaissa, pääosin Ruotsissa. Vuosina 2004-2006 Johnson toimi Mercuri Urvalin toimitusjohtajana Belgiassa. Sitä ennen hän työskenteli Boston Consulting Groupissa (BCG) Tukholmassa, Chicagossa ja Münchenissä yhteensä 13 vuotta. BCG:llä Johnson toimi Nordic Industrial Practice -tiimin vetäjänä ja BCG:n pohjoismaisen johtajuustiimin jäsenenä, ja hänellä on kokemusta valmistusteollisuudesta, teollisuuden palveluista, terveydenhuoltosektorilta, telekommunikaatio- ja media-alalta, sekä kuluttajatuotteista ja -palveluista asiakkuuksien kautta. Johnson on Ruotsin kansalainen ja työskentelee CapManin Tukholman toimistosta käsin.

”Toivotamme Danin lämpimästi tervetulleeksi CapManille. Hänen paikallinen osaamisensa, laaja verkostonsa ja kokemuksensa yrityskaupoista, liiketoimintojen kehittämisestä sekä arvonluontistrategioiden läpiviemisestä täydentää tiimiämme hyvin. Uusi tasokas partneri CapMan Buyout -tiimissä auttaa meitä vahvistamaan paikallista toimintaamme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja toteuttamaan pohjoismaista keskikokoisiin yritysjärjestelyihin keskittyvää sijoitusstrategiaamme uusimmassa buyout-rahastossamme”, sanoo Kai Jordahl, CapMan Buyout -tiimin vetäjä ja senior partner.

Lisätietoja:
Kai Jordahl, CapMan Buyout -tiimin vetäjä, senior partner, puh. +47 23 23 75 71

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.