Skip to content

CapMan Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

08/02/2013

CapMan Oyj Pörssitiedote – 8.2.2013 klo 8.35

CapMan Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu
Osana CapManin kehitysohjelmaa yhtiön hallitus on päättänyt hakea yhtiölle uuden toimitusjohtajan. Nykyinen toimitusjohtaja Lennart Simonsen lopettaa tehtävässään 8.2.2013 ja vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty yhtiön talousjohtaja Niko Haavisto.

”CapManin tavoitteena on siirtyä seuraavaan kasvuvaiheeseen. Lennartin ansiosta toimintamallimme kehittyi ja sijoitustoiminnasta vastaavat yrittäjähenkiset sijoitustiimit nostettiin keskeiseen rooliin. Malli mahdollistaa aiempaa joustavammin myös uusien tuotealueiden lisäämisen. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnistetty ja kyseisen henkilön profiilin tulee tukea tämän strategian toteuttamista”, sanoo CapManin hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund.

”Kiitämme Lennartia hänen panoksestaan CapManin kehittämiseen. Hän on vajaan kolmen vuoden aikana vienyt päätökseen monia tulevan menestyksemme kannalta tärkeitä projekteja ja luonut pohjaa kasvulle vuosiksi eteenpäin”, Westerlund jatkaa.

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Niko Haavisto, talousjohtaja ja vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

CAPMAN OYJ 
Hallitus JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.