Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

20/03/2013

CapMan Oyj Pörssitiedote – 20.3.2013 klo 15.15

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 

Heikki Westerlund valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Karri Kaitue hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat, ja niiden jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta

– Karri Kaitue (pj.)
– Nora Kerppola

Palkitsemisvaliokunta

– Nora Kerppola (pj.)
– Koen Dejonckheere
– Claes de Neergaard

Nimitysvaliokunta

– Heikki Westerlund (pj.)
– Koen Dejonckheere
– Ari Tolppanen

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Karri Kaitue, Nora Kerppola ja Claes de Neergaard. Koen Dejonckheere on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ari Tolppanen ja Heikki Westerlund ovat ei-riippumattomia sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä.

CapMan Oyj poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 29, joka koskee nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön riippumattomuutta yhtiöstä. Ari Tolppanen ja Heikki Westerlund ovat ei-riippumattomia yhtiöstä. Hallitus katsoo, että Tolppasen ja Westerlundin jäsenyydet nimitysvaliokunnassa ovat perusteltuja heidän merkittävien osakeomistustensa johdosta. Lisäksi nimitysvaliokunnan hallituksen jäsenten valintaa koskeva valmisteluprosessi sisältää konsultoinnin suurimpien osakkeenomistajien kanssa. Hallitus on päättänyt suosituksen 22 mukaisesti, että tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallituksen pienen koon vuoksi vain kaksi jäsentä.

 

Lisätietoja:
Tiina Mikkola, legal counsel, puh. 020 720 7532

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan  www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.