Skip to content

CapMan perustaa pohjoismaisen kiinteistöpääomarahaston

07/03/2013

CapMan Oyj pörssitiedote – 7.3.2013 klo 9.05

CapMan perustaa pohjoismaisen kiinteistöpääomarahaston

CapMan Oyj on perustanut neljännen kiinteistöpääomarahastonsa Pohjoismaissa. CapMan Nordic Real Estate (CMNRE) -rahaston sijoituskapasiteetti on 6.3.2013 päättyneen ensimmäisen varainhankintakierroksen jälkeen noin 125 milj. euroa. Rahaston varainhankinta jatkuu edelleen. CMNRE-rahasto tekee sijoituksia pääasiassa kiinteistökohteisiin, joiden aktiivinen kehittäminen tuo lisäarvoa. Rahaston perustamisen hallinnointipalkkioita kasvattava positiivinen vaikutus on linjassa yhtiön aiemmin antaman tulosohjeistuksen kanssa.

CMNRE-rahastoon kerättiin ensimmäisellä varainhankintakierroksella yhteensä 50,1 milj. euroa viideltä institutionaaliselta sijoittajalta Suomesta ja Yhdysvalloista yhdessä CapManin ja sijoitustiimin kanssa. CapManin ja tiimin oma sijoitussitoumus rahastoon on 8,1 milj. euroa. Rahaston sijoituksia pyritään rahoittamaan keskimäärin 50-60 prosentin lainarahoituksella, jolloin rahaston sijoituskapasiteetti on tällä hetkellä yhteensä noin 125 milj. euroa. CapMan ennakoi rahaston varainhankinnan saatavan päätökseen viimeistään vuonna 2014.

CMNRE-rahaston sijoitusfokus on toimistokiinteistöt ja kaupalliset kohteet kasvukeskuksissa Pohjoismaissa.  CMNRE-rahaston tavoitteena on kehittää sijoituskohteitaan ja luoda niille lisäarvoa noin 3-5 vuoden ajan, jonka jälkeen kohteet myydään. CapMan Real Estaten pohjoismaiseen tiimiin kuuluu 20 sijoitus- ja asset management -ammattilaista Helsingissä ja Tukholmassa. Rahaston ensimmäinen sijoitus on toimistokiinteistö Sollentunassa Suur-Tukholman alueella, ja kiinteistön päävuokralaiset ovat Pfizer ja BMW.

”Pohjoismaat ovat houkutteleva alue kiinteistösijoituksille maiden taloudellisen tilanteen ollessa Keski- ja Etelä-Euroopan maita suotuisampi. Pohjoismaisilla kiinteistöpääomarahastoilla on kansainvälistä kysyntää ja olemme iloisia, että voimme tarjota sijoittajille tämän mahdollisuuden. Vahva paikallinen tiimimme Suomessa ja Ruotsissa mahdollistaa CMNRE:n sijoitusstrategian tehokkaan toteuttamisen. Jatkossa tulemme edelleen vahvistamaan erityisesti Ruotsin tiimiämme”, sanoo CapMan Real Estate -tiimin vetäjä ja senior partner Mika Matikainen.

CMNRE-rahasto maksaa CapManille kiinteistöpääomarahastoille tyypillisiä hallinnointipalkkioita ja voitonjako-osuustuottoja. 

Lisätietoja:
Mika Matikainen, CapMan Real Estate -tiimin vetäjä, senior partner puh. 020 720 7616
Jerome Bouix, myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä, senior partner, puh. 020 720 7558

 

CAPMAN OYJ 
Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja sijoittajasuhteet

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.