Skip to content

Irtautuminen Cardinal Foodsista toteutunut

04/06/2013

CapMan Oyj Pörssitiedote – 4.6.2013 klo 8.30

Irtautuminen Cardinal Foodsista toteutunut

CapManin hallinnoimien rahastojen 3.4.2013 tiedotettu irtautuminen Cardinal Foods AS:sta on toteutunut. CapManin rahastot myivät kaupassa omistusosuutensa Cardinal Foodsista ruotsalaisen maatalousosuuskunnan Lantmännen-konsernin ja pääomasijoitusyhtiö CapVestin muodostamalle yritykselle. Sijoitus Cardinal Foodsiin on ollut erittäin hyvä CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille.

”Olemme toteuttaneet useita arvonluonti- ja kehityshankkeita omistusaikanamme – mukaan luettuna neljä täydentävää yritysostoa, jakelukanavien laajentaminen ja tuotantolaitosten kapasiteetin kolminkertaistaminen -, ja niiden myötä hyödyntäneet suurtuotannon etuja sekä parantaneet operatiivista tehokkuutta. Yhtenä johtavista siipikarjatuotteiden ja kananmunien toimittajista Norjassa Cardinal Foodsilla on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa menestystä uusien omistajien johdolla,” toteaa Kai Jordahl, CapMan Buyout -tiimin vetäjä ja senior partner.

Kaupan vaikutus CapMan -konsernin kuluvan vuoden tulokseen on noin 1,4 milj. euroa pääosin CapMan Equity VII B -rahastolta saatavien voitonjako-osuustuottojen sekä 0,4 milj. euroa omista rahastosijoituksista saatavien tuottojen seurauksena. Omista rahastosijoituksista saadut tuotot huomioitiin jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Irtautumisen kassavirtavaikutus CapMan-konsernille vuonna 2013 on noin 3,7 milj. euroa.

CapMan Equity VII B -rahaston salkkuun jää kolme kohdeyritystä, joista yhdestä on osittain irtauduttu. Kaupan myötä Equity VII A ja Sweden KB -rahastot ovat huomattavasti lähempänä voitonjakoa. Kyseisten rahastojen salkuissa on tällä hetkellä yhteensä kahdeksan kohdeyritystä.

Lisätietoja kaupasta on saatavilla CapManin 3.4.2013 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Lisätietoja:

Kai Jordahl, CapMan Buyout -tiimin vetäjä, senior partner, puh. +47 90 98 22 71
Niko Haavisto, toimitusjohtaja ja talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125
Torfinn Prytz Higdem, toimitusjohtaja, Cardinal Foods AS, puh. +47 99 04 48 76

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

Cardinal Foods AS www.cardinalfoods.no
Cardinal Foods AS on johtava siipikarjatuotteiden ja kananmunien toimittaja, jolla on merkittävä markkina-asema Norjassa. Yhtiön strategia on kehittää tehokkaimpia tuotantolaitoksia Norjassa sekä innovatiivisia, kuluttajaystävällisiä ja korkealaatuisia tuotteita. Cardinal Foods hallinnoi koko arvoketjua tuottajasta kuluttajaan. Siipikarja teurastetaan, leikataan ja jalostetaan keskitetysti Vestfoldissa sijaitsevissa Jærenin ja Stokken tehokkaissa tuotantolaitoksissa. Kananmunien tuotanto keskittyy Skissä sijaitsevaan Norjan modernimpaan kananmunien tuotantolaitokseen.