Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

08/08/2013

CapMan Oyj osavuosikatsaus 8.8.2013 klo 8.30

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 16,5 milj. euroa (13,2 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2012).
  • Konsernin liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
  • Konsernin tulos ennen veroja oli 4,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 4,3 milj. euroa (2,0 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 3,7 senttiä (1,0 senttiä).
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (tappio 1,7 milj. euroa). Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 3,7 milj. euroa (3,6 milj. euroa).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3 270,2 milj. euroa 30.6.2013 (3 022,2 milj. euroa 30.6.2012).
  • CapMan Buyout X -rahaston koko nousi 206 milj. euroon kesäkuussa 2013.
  • CapMan-konserni myi suunnitellusti Maneq-sijoituksiaan 14 milj. eurolla.
  • Heikki Westerlund on nimitetty CapManin toimitusjohtajaksi 8.8.2013 alkaen ja Karri Kaitue valittu hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

 

Avainlukuja

  1-6/13 1-6/12
Liikevaihto, milj. euroa 16,5 13,2
Liikevoitto, milj. euroa 4,0 1,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 4,3 2,4
Konsernin voitto, milj. euroa 4,3 2,0
Tulos / osake, senttiä 3,7 1,0
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,7 1,0
     
  1-6/13 1-6/12
Oman pääoman tuotto, % p.a. 10,5 4,6
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 9,1 5,3
Omavaraisuusaste,% 67,5 61,2
Nettovelkaantumisaste,% 9,4 37,9

 

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja Niko Haavisto:

”Hallinnointiliiketoiminnan paluu voitolliseksi oli kustannussäästöjen ja onnistuneesti perustettujen rahastojen ansiota, sekä osoitus sijoitustiimiemme kyvyistä toteuttaa irtautumisia myös epävakaassa markkinassa. Voitonjako-osuustuotoilla on merkittävä vaikutus toimintamme kannattavuuteen, ja pääosin niiden ansiosta tuloksemme kasvoi yli kaksinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna. 

Vahvistimme tasetta ja konsernin rahoitusasemaa myymällä osan Maneq-sijoituksistamme. Myynti on osa valmistautumistamme hybridilainan takaisinmaksuun, joka on mahdollista ensimmäistä kertaa joulukuussa. 

Vuoden 2013 ensimmäisen kuuden kuukauden kehitys luo edellytykset hallinnointipalkkioiden ja kulujen tasapainolle myös vuoden toisella puoliskolla.”

 

CapMan pitää vuoden 2013 näkymät ennallaan:

Hallinnointipalkkioiden kehitys vuonna 2013 riippuu irtautumisten ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä uusien toteutuvien rahastojen koosta ja ajoituksesta. Sopeutamme operatiivisen toiminnan kuluja vastaamaan hallinnointipalkkioiden tasoa ja ennakoimme hallinnointipalkkioiden kattavan kulut vuoden 2013 toisesta puoliskosta alkaen.

Salkussamme on tällä hetkellä useita sijoituskohteita, joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2013 aikana. Irtautumisten ajankohdat vaikuttavat Hallinnointiliiketoiminnan vuoden 2013 tulokseen rahastoilta saatavien voitonjako-osuustuottojen kautta, mikäli irtautuva rahasto on voitonjaon piirissä tai siirtymässä voitonjakoon irtautumisen myötä.

Rahastosijoitustoiminnan tulos riippuu pääosin sijoitusten arvonkehityksestä niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Jatkamme arvonluontityötä kohdeyrityksissämme ja uskomme, että rahastosijoitustemme käyvät arvot kehittyvät positiivisesti myös kuluvan vuoden aikana.

Arvioimme liikevoiton kasvavan vuoden 2012 tasosta.

 

Helsinki 8.8.2013
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
toimitusjohtaja ja talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125
liiketoiminnan kehitys ja sijoittajasuhteet -tiimin vetäjä, senior partner Jerome Bouix, puh. 020 720 7558 tai 040 820 8541 

 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.