Skip to content

CapMan Russia sijoittaa MAYKOR-konserniin – Venäjän johtavaan IT-alan ulkoistamispalvelujen tarjoajaan

26/08/2013

Lehdistötiedote – 26.8.2013 klo 08.00

CapMan Russia sijoittaa MAYKOR-konserniin – Venäjän johtavaan IT-alan ulkoistamispalvelujen tarjoajaan

CapManin hallinnoima CapMan Russia II -rahasto on sijoittanut MAYKOR -konserniin, Venäjän johtavaan IT-alan ulkoistamispalvelujen tarjoajaan. Sijoitus on CapMan Russia II -rahaston ensimmäinen ja se tehtiin yhdessä Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston (RDIF) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) kanssa. Kaupan tavoitteena on edelleen kasvattaa MAYKOR-konsernin markkinaosuutta Venäjällä.

MAYKOR-konsernilla on johtava markkina-asema maanlaajuisesti ja se tarjoaa erityisesti kattavia ja kokonaisvaltaisia IT-laitteistojen, toimitilaratkaisujen ja liiketoimintasovellusten ulkoistamispalveluja. MAYKOR-konserni perustettiin vuonna 2010. Tänään konsernilla on 83 alueellista toimipistettä, yli 400 palvelupistettä ja se työllistää yli 3 000 insinööriä. Konserni palvelee yli 1 000 suurta ja keskisuurta asiakasta useilla toimialueilla eri puolella Venäjää.

”Näemme ulkoistamispalvelumarkkinoilla runsaasti kasvupotentiaalia ja meillä on alalta omakohtaista kokemusta useiden Pohjoismaisten kohdeyritystemme kautta. Venäjän ulkoistamispalvelumarkkinat koostuvat pienistä palveluntarjoajista, joiden alueellinen kattavuus on rajallinen. MAYKORilla sen sijaan on toiminnan laajuuden ansiosta hyvät edellytykset ylläpitää erinomaista kilpailuasemaansa maanlaajuisesti”, sanoo CapManin toimitusjohtaja ja senior partner Heikki Westerlund.

”Sijoitus mahdollistaa jatkossakin kykymme johtaa alan konsolidaatiota valikoivan yritysostostrategiamme mukaisesti. Uusien palveluntarjoajien integrointi ja lisääntyneet ristiinmyynnin mahdollisuudet tukevat orgaanista kasvuamme ja parantavat kykyämme palvella asiakkaitamme. Lisäksi sijoitus auttaa meitä kehittämään hallinnointikäytäntöjämme kansainvälisten standardien mukaisiksi”, sanoo MAYKOR-konsernin johtaja Sergey Sulgin.

Venäjän IT-markkinat ylittivät 24 miljardin markkina-arvon vuonna 2012. Viime vuonna sektori kasvoi keskimäärin 15 prosenttia ja kasvun on arvioitu kiihtyvän.

Lisätietoja:

Kåre Wessel, sijoitusjohtaja, CapMan Russia, puh: +7 495 620 48 85

Vadim Grishin, sijoittajasuhdejohtaja, MAYKOR, puh: +7 917 557 83 77

CapMan Russia www.capman.fi

CapMan Russia, johtava pääomasijoitusyhtiö Venäjällä, sijoittaa pieniin ja keskisuuriin venäläisiin kasvuyrityksiin. Tiimi on tehnyt yhteensä 40 sijoitusta ja 28 irtautumista vuodesta 1996 lähtien. Viimeisimpään rahastoon kerättiin ensimmäisellä varainhankintakierroksella 97 milj. euroa. Tiimiin kuuluu 12 henkilöä Moskovassa. CapMan Russia on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

MAYKOR  Group (Service Holding Company LLC) www.maykor.com

MAYKOR-konserni on suurin toimija Venäjän ulkoistamispalvelujen markkinoilla ja tarjoaa erityisesti kattavia IT -laitteistojen, toimitilaratkaisujen ja liiketoimintasovellusten ulkoistamispalveluja. MAYKOR-konsernin missio on taata koko Venäjän suurten ja keskisuurten yritysten infrastruktuurien tehokas toiminta ja kehittyminen. MAYKOR-konsernilla on 83 alueellisen toimipisteen verkosto ja yli 400 palvelupistettä eri puolella Venäjää. MAYKOR tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita ja työllistää yli 3 000 insinööriä ja palvelee yli 1 000 suurta ja keskisuurta asiakasta useilla toimialueilla eri puolella Venäjää. MAYKORilla on ainutlaatuinen osaamisen kehittämiskeskus, joka tarjoaa erikoistumiskoulutusohjelmia konsernin teknisille asiantuntijoille. Lisäksi konsernilla on pitkälle kehitetty logistiikan infrastruktuuri, automatisoitu palvelujen seuranta- ja valvontajärjestelmä sekä kansainvälisten ISO-standardien mukainen laadunhallintajärjestelmä.

RDIF www.rdif.ru

Russian Direct Investment Fund (RDIF) on perustettu kesäkuussa 2011 ja tukee sijoituksillaan pääasiassa Venäjän talouden kehitystä. RDIF:n tavoitteena on tehdä yhteissijoitus sellaisen tahon kanssa, joka sijoittaa kohteeseen vähintään RDIF:n sijoittaman summan verran, toimien näin suorien pääomasijoitusten katalysaattorina Venäjälle.

EBRD www.ebrd.com 

Yli 60 maan ja kahden kansainvälisen instituution omistama EBRD tukee markkinatalouden sekä demokratian kehitystä.