Skip to content

CapManin tulosjulkistukset vuonna 2014

08/08/2013

CapMan Oyj Pörssi-ilmoitus – 8.8.2013 klo 15.30

CapManin tulosjulkistukset vuonna 2014

CapMan-konserni julkaisee vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen torstaina 6.2.2014. Vuoden 2013 vuosikertomus julkaistaan helmikuussa 2014 viikolla 9.

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.3.2014 klo 10.00 Helsingissä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan vaatimus saada asia yhtiökokouksen asialistalle on toimitettava kirjallisesti CapMan Oyj:n hallitukselle viimeistään torstaina 9.1.2014. Vaatimuksen voi toimittaa osoitteeseen CapMan Oyj / lakiasiat, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen agm@capman.com.

CapMan-konserni julkaisee vuonna 2014 kolme osavuosikatsausta seuraavasti:

1.1.-31.3.2014 torstaina 8.5.2014

1.1.-30.6.2014 torstaina 7.8.2014

1.1.-30.9.2014 torstaina 6.11.2014

Tiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tulostiedotteet ovat heti julkaisemisen jälkeen luettavissa myös yhtiön internet-sivulla osoitteessa www.capman.com.

 

CAPMAN OYJ

 

Linda Tierala

päällikkö, viestintä ja IR

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.