Skip to content

CapMan laskee liikkeeseen 30 milj. euron lainakokonaisuuden korvaamaan yhtiön nykyisen hybridilainan

10/10/2013

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Hong Kongissa, Australiassa tai muussa maassa, missä se olisi lainvastaista.

 

CapMan Oyj – pörssitiedote 10.10.2013 klo 14.15

CapMan laskee liikkeeseen 30 milj. euron lainakokonaisuuden korvaamaan yhtiön nykyisen hybridilainan

CapMan laskee liikkeeseen 15 milj. euron suuruisen joukkovelkakirjalainan sekä 15 milj. euron suuruisen oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina). Rahoitusjärjestelyllä korvataan yhtiön nykyinen 29 milj. euron suuruinen hybridilaina, joka on laskettu liikkeelle joulukuussa 2008. CapManilla on oikeus lunastaa se takaisin 18.12.2013.

Joukkovelkakirjalaina ja hybridilaina ylimerkittiin. Liikkeeseenlasku suunnattiin kotimaisille institutionaalisille sijoittajille.

Joukkovelkakirjalainalle maksetaan 5,5 %:in vuotuista kuponkikorkoa ja laina erääntyy neljän vuoden kuluttua. Uuden hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on 8,0 %. Lainojen korot maksetaan vuosittain. Hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Yhtiöllä on lisäksi optio lunastaa hybridilaina takaisin tietyin edellytyksin alkaen kahden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä.  Lainojen liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 11.12.2013.

”Järjestely alentaa CapManin kokonaisrahoituskustannuksia merkittävästi, pidentää yhtiön lainasalkun maturiteettia ja säilyttää CapManin hyvän likviditeettiaseman,” sanoo CapManin talousjohtaja Niko Haavisto.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Sen etuoikeusasema on kuitenkin parempi kuin muilla yhtiön omaan pääomaan luettavilla erillä. Hybridilainalla ei ole eräpäivää ja lainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijoilla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eikä järjestely laimenna yhtiön osakkeenomistajien omistusta.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja joukkovelkakirjalainojen järjestäjänä toimii Summa Corporate Finance ja liikkeeseenlaskijan asiamiehenä FIM Pankki Oy. CapManin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius.

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 020 720 7583 tai 050 465 4125

 

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

 

Huomautus
Tätä tiedotetta ei tule tulkita CapMan Oyj:n arvopapereita koskevaksi tarjoukseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai niitä koskevaa tarjousta ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta.