Skip to content

CapMan lunastaa takaisin 29 milj. euron hybridilainan

29/10/2013

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Hong Kongissa, Australiassa tai muussa maassa, missä se olisi lainvastaista. 

CapMan Oyj pörssitiedote – 29.10.2013 klo 9.00

CapMan lunastaa takaisin 29 milj. euron hybridilainan

CapMan lunastaa takaisin 29 milj. euron suuruisen oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (ISIN-tunnus FI0003030544) (nk. hybridilaina) 18.12.2013 lainaehtojen mukaisesti. Laina laskettiin liikkeelle 18.12.2008.

CapMan laskee liikkeeseen uuden 15 milj. euron suuruisen hybridilainan sekä 15 milj. euron suuruisen joukkovelkakirjalainan pörssitiedotteessa 10.10.2013 julkistettujen ehtojen mukaisesti. Lainojen liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 11.12.2013.  

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 020 720 7583 tai 050 465 4125

 

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

Huomautus Tätä tiedotetta ei tule tulkita CapMan Oyj:n arvopapereita koskevaksi tarjoukseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai niitä koskevaa tarjousta ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta.