Skip to content

CapMan Buyout sijoittaa The North Alliance -konserniin – johtavaan pohjoismaiseen digitaalisen viestinnän verkostoon

21/01/2014

CapMan lehdistötiedote 21.1.2014 klo 09.00

CapMan Buyout sijoittaa The North Alliance -konserniin – johtavaan pohjoismaiseen digitaalisen viestinnän verkostoon

CapManin hallinnoimat rahastot ovat sopineet sijoittavansa The North Alliance -konserniin (NOA). NOA on Pohjoismaissa toimiva seitsemästä alueen johtavasta toimijasta koostuva viestintää, graafista suunnittelua ja tietoteknologiaa yhdistävä viestintäverkosto, joka aikoo kilpailla suurten kansainvälisten toimijoiden kanssa.   

Verkostoon kuuluvat ruotsalaiset toimistot Åkestam Holst, Great Works, Bold, Promenad ja Knock, tanskalainen &Co sekä norjalainen teknologiayritys Making Waves. Kaikki yhtiöt edustavat toimialojensa kärkeä. NOA omistaa yhtiöt kokonaisuudessaan, mutta jokainen verkostoon kuuluva yhtiö säilyttää yksilöllisen identiteettinsä ja brändinsä. Ensimmäisestä päivästä lähtien NOA tarjoaa paikallisille, pohjoismaisille ja kansainvälisille asiakkaille laajan kirjon  palveluja klassisesta brändin rakentamisesta moderniin digitaaliseen viestintätekniikkaan. Verkoston yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 50 milj. euroa vuodessa ja se työllistää 450 henkilöä Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa, New Yorkissa ja Krakovassa. 

”Kaikkien viestinnän alojen parhaimmat luovat toimijat yhdistyvät NOA:ssa ainutlaatuiseksi ja erittäin kilpailukykyiseksi konserniksi. Konserni keskittyy nopeasti kasvavaan digitaaliseen segmenttiin, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia. Pohjoismaiset juuremme ja kokemuksemme samantyyppisistä sijoituksista tekevät CapManista NOA:n ihannekumppanin.

Verkoston myötä voimme laajentaa nykyisiä maakohtaisia toimintoja Pohjoismaissa sekä hyödyntää niistä syntyviä houkuttelevia ristiinmyyntimahdollisuuksia. Uskomme alan tarjoavan kasvumahdollisuuksia myös uusien yrityskauppojen kautta”, toteaa kohdeyritysvastaava ja CapMan Buyoutin partneri Espen Stenumgård.

”Skandinaavista luovuutta ja muotoilua ihaillaan maailmalla. Monet parhaista ja innovatiivisimmista tapauksista viestintäalalla viimeisen viidentoista vuoden aikana ovat lähtöisin juuri Pohjoismaista”, sanoo McCann Worldgroupin Norjan entinen vetäjä ja NOAn uusi toimitusjohtaja Thomas Høgebøl.

Kaupan jälkeen CapManin hallinnoimien rahastojen omistusosuus The North Alliance -konsernista on yhteensä 63 prosenttia. Konsernin seitsemän operatiivisen yksikön nykyomistajille jää merkittävät vähemmistöosuudet, mikä kertoo vahvasta sitoumuksesta ja uskosta yhtiön edelleen kehittämiseen. Kauppa rahoitetaan vakuudellisella joukkovelkakirjalainalla, jonka pääjärjestäjänä toimi ABG Sundal Collier.

Lisätietoja:
Espen Stenumgård, partneri, CapMan Buyout, puh. +47 23 23 75 77, s-posti espen.stenumgard@capman.com
Thomas Høgebøl, toimitusjohtaja, The North Alliance, puh. +47 95 09 20 00, s-posti thomas@thenorthalliance.com

The North Alliance
The North Alliance -konserniin (NOA) kuuluu seitsemän johtavaa ruotsalaista, tanskalaista ja norjalaista viestintätoimistoa, jotka toimivat Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Krakovassa ja New Yorkissa. Yhtiöllä on 450 työntekijää ja sen vuotuinen liikevaihto ylittää 50 milj. euroa. Verkosto korostaa pohjoismaisia arvoja, kuten luovuutta, vapautta ja yhteistyötä. Verkostoon kuuluvat yhtiöt ovat kaikki vakiintuneita ja palkittuja toimijoita sekä omien toimialojensa markkinajohtajia.   

CapMan Buyout www.capman.com
CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin erikoistunut sijoitustiimi. Tiimiin kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja sillä on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 74 sijoitusta ja 55 irtautumista vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavista pääomasijoittajista ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,2 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.