Skip to content

CapMan Oyj:n 2013B optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

02/06/2014

CapMan Oyj Pörssitiedote 2.6.2014 klo 14.00

CapMan Oyj:n 2013B optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 20.3.2013 optio-oikeuksien antamisesta CapMan -konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudella 2013B merkittävän yhtiön B-sarjan osakkeen merkintähinta on 1,16 euroa osakkeelta (B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.4.-31.5.2014 lisättynä 10 prosentilla). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.

2013B-optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä 1 410 000 CapMan Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2017-30.4.2019.

Yhden 2013B-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 0,26 euroa per optio-oikeus. 2013B-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 366 600 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 1,06 euroa, osakkeen merkintähinta 1,16 euroa, riskitön korko 0,61 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 4,91 vuotta ja volatiliteetti 30,8 %.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.fi.

CAPMAN OYJ

Hanna Hinkkanen

tiedottaja

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.