Skip to content

Oral Hammaslääkärit Oy siirtyy CapManin hallinnoimien rahastojen omistukseen

17/06/2014

CapMan lehdistötiedote 17.6.2014 klo 13.45

 

Oral Hammaslääkärit Oy siirtyy CapManin hallinnoimien rahastojen omistukseen

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

CapManin hallinnoimien rahastojen määräysvallassa oleva Renideo Group Oy ja sen kokonaan omistama Renideo Holding Oy tiedottivat 14.4.2014 tekevänsä julkisen ostotarjouksen koskien Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Julkisen ostotarjouksen jatkettu tarjousaika päättyi 13.6.2014 klo 16.00. Tarjouksentekijä jatkoi tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti 16.5.2014 kahdella viikolla 30.5.2014 saakka ja 30.5.2014 kahdella viikolla 13.6.2014 saakka.

Renideo Holding Oy on aiemmin tänään tiedottanut Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista tekemänsä julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen.

Lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksen ovat sen ehtojen mukaisesti hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 94,99 prosenttia Oral Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena tarjouksentekijän omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:stä nousee noin 94,99 prosenttiin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa enemmän kuin 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus ja velvollisuus lunastaa loput yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet. Tarjouksentekijä tulee tarjoushinnan maksun jälkeen viipymättä aloittamaan edellä mainitun Osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet.

Oralilla on vahva asema Suomen suurimpana ja tunnetuimpana hammasterveyspalveluihin keskittyvänä ketjuna. ”Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että ostotarjous meni läpi. Uskomme, että suun ja hampaiden terveyspalveluiden markkinat tarjoavat pitkällä aikavälillä Oralille hyviä kasvumahdollisuuksia. Haluamme olla Oralissa kasvuhakuinen suomalainen strateginen omistaja, joka kehittää yhtiötä yhdessä toimivan johdon ja Oralissa työskentelevien hammaslääkäreiden kanssa”, sanoo CapMan Buyoutin senior partner ja Renideo Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markus Sjöholm.

 

Lisätietoja:

Markus Sjöholm, senior partner, CapMan Buyout,

hallituksen puheenjohtaja, Renideo Group Oy,

puh. 040 508 0121

CapMan www.capman.fi

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 78 sijoitusta ja irtautunut 58 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Oral Hammaslääkärit Oyj www.oral.fi

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.