Skip to content

Elite Varainhoito tuo markkinoille CapMan Collectionin – uuden mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin ja kiinteistöihin

10/12/2014

CapMan lehdistötiedote 10.12.2014 klo 9.00

Elite Varainhoito tuo markkinoille CapMan Collectionin uuden mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin yhtiöihin ja kiinteistöihin

CapMan Collection on ensimmäinen yksityissijoittajille suunnattu erikoissijoitusrahasto, joka mahdollistaa sijoittamisen listaamattomaan markkinaan likviditeetin tarjoavalla rakenteella ja aikaisempaa pienemmällä sijoituspanoksella. CapMan Collection muodostetaan pääosin pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimista rahastoista, joiden salkussa oleviin listaamattomiin kohteisiin kuuluvat muun muassa suomalaiset yritykset Kämp Group ja Harvia.

CapMan Collection tarjoaa yksityissijoittajille ja instituutioille mahdollisuuden osallistua pääomasijoittamiseen hajautetusti ja aiempaa joustavammin – aikaisemmin sijoitusmuoto on ollut tarjolla lähinnä suuremmille institutionaalisille sijoittajille. CapMan Collection on suunnattu sijoittajille, jotka tavoittelevat pääomasijoitusten tarjoamaa tuottoa, mutta vaativat sijoituksilleen myös likviditeettiä. Rahastoa hallinnoi Eufex Rahastohallinto Oy, joka kuuluu Elite-konserniin.

”CapManin strateginen tavoite on laajentaa asiakaskuntaansa kotimaassa ja kansainvälisesti. Elite on meille hyvä yhteistyökumppani, sillä yhtiöllä on pitkä kokemus erikoissijoitusrahastojen hallinnoinnista. Lanseerattava tuote on pääomasijoitusalalla ensimmäinen laatuaan ja olemme iloisia, että olemme voineet olla mukana kehittämässä tätä uutta mahdollisuutta sijoittaa listaamattomaan markkinaan”, toteaa CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

”Olemme innoissamme yhteistyöstä johtavan pääomasijoittajan kanssa ja mahdollisuudesta tuoda CapManin sijoitusosaaminen myös Eliten asiakkaiden saataville. Pääomasijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa sekä lisätuottoa että hajautusta suhteessa perinteisiin omaisuusluokkiin, kuten pörssiosakkeisiin tai joukkovelkakirjalainoihin. Samalla sijoittajilla on mahdollisuus olla mukana tukemassa pieniä sekä keskisuuria yrityksiä ja sitä kautta edistämässä Suomen kansantalouden kasvua”, kertoo Elite Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Daniel Pasternack. ”Eufex Rahastohallinto Oy on ensimmäinen asiakasrahastojen hallinnointiyhtiö Suomessa, ja se on toteuttanut rahastoratkaisuja useille sijoituspalveluyrityksille”, Pasternack lisää.

Lisätietoja:


Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan Oyj, puh. 050 559 6580, heikki.westerlund@capman.com

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, Elite Varainhoito Oy, puh. 050 569 3416, daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

CapMan www.capman.fi

CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,2 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli CapMan Buyout, CapMan Real Estate, CapMan Russia, CapMan Credit ja CapMan Public Market, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiiminsä. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastonsa. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Moskovassa, Luxemburgissa ja Lontoossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

 

Elite Varainhoito Oy www.elitevarainhoito.fi

Elite Varainhoito Oy on kotimainen sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia sijoitus- ja varainhoitopalveluita yksityishenkilöille, ammattimaisille sijoittajille sekä instituutioille. Vuonna 2001 perustetun yhtiön palveluksessa työskentelee 80 rahoitusalan ammattilaista 10 paikkakunnalla kautta Suomen. Elite Varainhoito Oy hallinnoi noin 1,2 miljardin euron asiakasvarallisuutta.

Eufex Rahastohallinto Oy www.elitevarainhoito.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on Elite Varainhoito Oy:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö. Vuonna 2009 perustettu yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita.