Skip to content

CapMan päivittää taloudellisia tavoitteitaan

16/03/2015

CapMan Oyj pörssitiedote 16.3.2015 klo 9.15

 

CapMan päivittää taloudellisia tavoitteitaan

CapMan Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernin strategiaprosessin seurauksena päivitetyt taloudelliset tavoitteet. Muutokset ovat linjassa CapManin liiketoimintamallin kanssa, joka jakautuu kolmeen kokonaisuuteen: partnership-mallilla tehtävään sijoitustoimintaan, asiantuntijapalveluihin sekä CapManin omasta taseesta tehtäviin sijoituksiin.

CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarjoamme houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille ja kiinteistöjen vuokralaisille.

CapManin strategia perustuu yrittäjähenkisten, partnership-mallilla toimivien sijoitustiimien sekä CapManin vahvuuksien yhdistämiseen. Vuoden 2014 aikana CapMan lisäsi palvelutarjontaansa ulkopuolisille asiakkaille hyödyntääkseen osaamistaan entistä tehokkaammin. Yhtiön liiketoiminta jakautuu nyt kolmeen kokonaisuuteen: partnership-mallilla tehtävään sijoitustoimintaan, asiantuntijapalveluihin sekä CapManin omasta taseesta tehtäviin sijoituksiin.

CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimit eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin omistusosuus sijoitustoiminnan partnershipeista tulee jatkossa olemaan 30-100 %. CapMan tekee omasta taseestaan sijoituksia hallinnoimiinsa rahastoihin sekä muihin merkittävää arvonluontipotentiaalia omaaviin kohteisiin. CapMan sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin 1-5 % rahaston koosta riippuen.

Taloudelliset tavoitteet

”Pääomasijoitusala jatkaa kasvuaan. Tavoitteemme on hyödyntää kasvumahdollisuuksia niillä alueilla, joilla voimme tarjota parasta lisäarvoa asiakkaillemme. Kasvavan palveluliiketoiminnan ja onnistuneen varainhankinnan myötä kasvavat palkkiotuotot luovat hyvän pohjan liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen kestävälle kasvulle”, kommentoi CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

Kannattavuus:

Oman pääoman tuottotavoitteemme on yli 20 % yli syklien. CapMan saa palkkiotuottojen ja omien sijoitusten tuottojen lisäksi myös voitonjako-osuustuottoja.

Pääomarakenne:

Tavoitteemme omavaraisuusasteelle on 45-60 %, mikä sallii meille joustavan rahoitusaseman kohtuullisella riskillä. Huolehdimme, että velkaantumisasteemme on aina tasapainossa kassavirtoihimme nähden.

Osinkopolitiikka:

Tavoitteemme on maksaa osinkoa vähintään 60 % osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkomme on ollut keskimäärin seitsemän senttiä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jatkossa tavoitteemme on maksaa osinkoa yli tämän historiallisen tason.

”Muutosten yhteydessä toteutetussa sisäisessä kehitysprosessissa, johon koko CapManin henkilökunta osallistui, CapManille muotoiltiin myös uusi tavoite ja arvojen kuvauksia tarkennettiin. Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja, joilla sijoittajat pääsevät houkutteleviin tuottoihin”, sanoo CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

 

 

CAPMAN OYJ

Hallitus

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

www.capman.fi

CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarjoamme houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille.