Skip to content

CapMan Oyj laskee liikkeeseen 30 milj. euron joukkovelkakirjalainan 15.10.2015

13/10/2015

CapMan Oyj – Pörssitiedote – 13.10.2015 klo 17.45

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Australiassa tai muussa maassa, missä se olisi lainvastaista.

CapMan Oyj laskee liikkeeseen 30 milj. euron joukkovelkakirjalainan 15.10.2015

CapMan Oyj laskee liikkeeseen instituutionaalisille sijoittajille suunnatun 30 milj. euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on neljä vuotta ja se erääntyy 15.10.2019. Laina voidaan lunastaa takaisin ennen sen erääntymistä. Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,2 prosenttia.

Liikkeeseen laskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään lähinnä Norvestia Oyj:n osakkeiden oston yhteydessä toukokuussa 2015 nostetun pankkirahoituksen takaisinmaksuun.

”Joukkovelkakirjalainalla pidennämme lainojemme maturiteettia markkinan suosiessa vastaavia rahoitusmuotoja tällä hetkellä”, sanoo CapMan Oyj:n talousjohtaja Niko Haavisto.

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

 

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja sijoittajasuhteet

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteemme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 3,0 miljardin euron pääomia.

Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Hongkongissa, Australiassa tai muussa maassa, missä se olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.

Tämä tiedote ei muodosta CapMan Oyj:n arvopapereita koskevaa tarjousta Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai niitä koskevaa tarjousta ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta.