Skip to content

CapMan Oyj:n puolivuosikatsaus 2016 – Liikevoitto kaksinkertaistui

11/08/2016

CapMan Oyj                                  Puolivuosikatsaus                                                   11.8.2016 klo 8.30

 

CapMan Oyj:n puolivuosikatsaus 2016 – Liikevoitto kaksinkertaistui

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-30.6.2016:

·         Konsernin liikevaihto oli 15,4 milj. euroa (15,7 milj. euroa 1.1.-30.6.2015).

·         Liikevoitto oli 7,2 milj. euroa (3,6 milj. euroa).

·         Tulos ennen veroja oli 5,5 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

·         Tulos verojen jälkeen oli 5,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa).

·         Kauden tulos/osake oli 5,4 senttiä (2,0 senttiä).

·         CapMan sopi 400 milj. euron kiinteistösijoitusmandaatista Saksan suurimman eläkevakuutusyhtiön BVK:n kanssa.


Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin puolivuosikatsauksesta 2016. Puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/osavuosikatsaukset/.

 

Avainlukuja

  1-6/16 1-6/15
Liikevaihto, milj. euroa 15,4 15,7
Liikevoitto, milj. euroa 7,2 3,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa 5,5 2,6
Konsernin tulos, milj. euroa 5,1 2,2
Tulos / osake, senttiä 5,4 2,0
     
  30.6.2016 30.6.2015
Oman pääoman tuotto, % p.a 15,9 7,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 10,8 6,8
Omavaraisuusaste, % 44,0 41,5
Nettovelkaantumisaste, % 73,9 74,5

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Strategisten hankkeiden onnistunut läpivieminen on myös tulevaisuuden kannalta tärkeä saavutus. Solmimme kiinteistöpuolella asuntokiinteistöihin keskittyvän 400 miljoonan euron mandaatin Saksan suurimman eläkevakuutusyhtiön BVK:n kanssa ja perustimme uuden 100 miljoonan euron velkarahaston.

Jatkoimme vuoden 2016 toisella neljänneksellä hyvää tuloskehitystämme. Olemme alkuvuonna kaksinkertaistaneet liikevoittomme ja lähes kolminkertaistaneet osakekohtaisen tuloksemme. Tämä siitäkin huolimatta, että toiselle neljännekselle ajoittui muun muassa vertailukelpoisuuteen vaikuttava 1,0 miljoonan euron arvonlisäverosaamisen alaskirjaus.

Rahastoistamme vuoden alkupuoliskolla tehtyjen irtautumisten myötä myös kassavirtamme on ollut hyvä, mikä luo hyvät edellytykset tavoitteidemme saavuttamiselle. Kasvu on ollut erityisen suotuisaa kiinteistösijoittamisessa sekä erikoistuneiden palvelujen kehittämisessä. Myös valikoiva uusien tuotealueiden lanseeraus kuuluu ohjelmaamme seuraavan 12 kuukauden aikana.

Brexitin pääomamarkkinoille aiheuttaman lisäepävarmuuden myötä korkotason ennakoidaan pysyvän matalana vielä pitkään. Arvostustasoihin kohdistuvasta mahdollisesta volatiliteetista huolimatta nykyinen markkinatilanne tukee edelleen pääomasijoitusten kasvua omaisuusluokkana.”

CapMan pitää näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen jatkavan kasvuaan ja muodostavan suuremman osan kokonaispalkkioista vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.

Voitonjako-osuustuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin tulokseen. CapMan saa voitonjako-osuustuottoja toteutuneen irtautumisen yhteydessä, mikäli irtautunut rahasto on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joissa irtautumisprosessit ovat käynnissä, mutta niiden tarkka ajoitus voi vaihdella.

CapManin sijoitusten käypien arvojen kehityksellä on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi, ja salkun kokonaiskehitys riippuu kyseisten tekijöiden yhteisvaikutuksista. Norvestiaa koskevissa näkymäarvioissa CapMan viittaa Norvestian julkaisemiin raportteihin. Näistä syistä CapMan ei anna sijoitusten käypien arvojen kehitykseen liittyviä ennusteita.

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tervetuloa!

 

Helsinki 11.8.2016
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalalla toimiva sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.