Skip to content

CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

08/12/2016

CapMan Oyj pörssitiedote 8.12.2016 klo 11.00 

CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista 3.11.2016 julkistetun Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi ja päätti CapMan Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ehdollisena sille, että 3.11.2016 julkistettu Norvestia Oyj:tä koskeva vaihtotarjous toteutetaan ja CapMan Oyj:n kaikki A-osakkeet on vaihdettu B-osakkeiksi. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset sellaisenaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 65 576 292 osaketta, mikä vastaa noin 81,4 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 75,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, yhtiöllä on vain yksi osakesarja sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin. Valtuutus koskee yhtiön B-sarjan osakkeita ja yhtiöjärjestyksen muutosten rekisteröimisen jälkeen ilman eri toimenpiteitä yhtiön osakkeita. Yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröitävä ennen kuin valtuutusta voi käyttää.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan 3.11.2016 julkistetun Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi yhdessä tai useamassa erässä. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, jos tälle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Jos valtuutusta ei ole käytetty lainkaan 31.3.2017 mennessä, se raukeaa. Valtuutus on voimassa 8.12.2021 saakka. Valtuutus ei kumoa muita voimassa olevia valtuutuksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti:

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys muutetaan oheisen liitteen 1 mukaiseksi siten, että yhtiöllä on muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja ja maininnat A-osakkeista ja osakkeiden enimmäismääristä poistetaan.

Päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta on tehty ehdollisena sille, että molemmat alla mainitut ehdot täyttyvät.

  1. 3.11.2016 julkistettu Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen ehdot ovat täyttyneet tai niiden täyttymisestä on luovuttu ja CapMan on ilmoittanut toteuttavansa vaihtotarjouksen, ja
     
  2. ii. yhtiön kaikki A-osakkeet on vaihdettu B-osakkeiksi voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Mikäli molemmat yllä mainitut ehdot täyttyvät, ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös astuu voimaan ja hallitus saattaa yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröitäväksi. Mikäli molemmat yllä mainitut ehdot eivät ole täyttyneet viimeistään 31.3.2017, ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva ehdollinen päätös raukeaa.

Helsinki 8.12.2016

CAPMAN OYJ


Lisätietoja:

Pasi Erlin, general counsel, puh. 020 720 7503

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite 1: Uusi yhtiöjärjestys

CapMan
www.capman.fi

 

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.