Skip to content

CapMan Oyj:n vuoden 2016 tulos parani merkittävästi

02/02/2017

CapMan Oyj  Tilinpäätöstiedote                 2.2.2017 klo 8.30

CapMan Oyj:n vuoden 2016 tulos parani merkittävästi

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 1.1.-31.12.2016:

  • Konsernin liikevaihto oli 26,7 milj. euroa (31,8 milj. euroa 1.1.-31.12.2015). Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto oli 29,0 milj. euroa (31,8 milj. euroa.
  •  Liikevoitto oli 18,7 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 14,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa).
  •  Tulos ennen veroja oli 15,5 milj. euroa (6,4 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 15,3 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Vertailukelpoinen oikaistu tulos verojen jälkeen oli 10,9 milj. euroa (6,7 milj. euroa).
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 16,1 senttiä (5,8 senttiä). Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 11,2 senttiä (6,5 senttiä).
  • CapManin hallitus ehdottaa vuodelta 2016 maksettavaksi osinkoa 9 senttiä osakkeelta.
  • CapMan perustaa uuden sijoitusalueen: CapMan Infra
  • Kasvusijoittamisesta vastaava Juha Mikkola CapManin johtoryhmään

 

 

 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/ .

 

Avainlukuja

  1-12/16 1-12/15
Liikevaihto, milj. euroa 26,7 31,8
Vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto, milj. euroa 29,0 31,8
Liikevoitto, milj. euroa 18,7 9,3
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto, milj. euroa 14,5 10,1
Konsernin tulos, milj. euroa 15,3 6,1
Vertailukelpoinen oikaistu tulos, milj. euroa 10,9 6,7
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 16,1 5,8
Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 11,2 6,5
     
  31.12.2016 31.12.2015
Oman pääoman tuotto, % p.a 14,7 9,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 10,9 8,0
Omavaraisuusaste, % 56,6 43,7
Nettovelkaantumisaste, % 14,5 72,9

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Saavutimme vuoden 2016 lopussa merkittävän strategisen tavoitteen Norvestian hankinnan toteutuessa suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.

Tuloskehityksemme on vuoden aikana ollut hyvä. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 11 senttiä ja se kasvoi edellisestä vuodesta noin 70 prosenttia. Palveluliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut odotusten mukaisesti noin 80 prosenttia vuoden 2016 aikana ja odotamme palvelujemme liikevaihdon kasvavan vahvasti jatkossakin. Tulevat kiinteistörahastot sekä tänään lanseerattu uusi infrastruktuurikohteisiin sijoittava sijoitusalue tukevat kasvutavoitteitamme.  Norvestian kautta vahvistunut tase on osa laajempaa kasvustrategiaamme.

Realisoimme parhaillamme Norvestian kanssa yhdistymisestä seuraavia synergioita. Olemme aloittaneet toimenpiteet lunastaaksemme takaisin vuonna 2013 liikkeeseen lasketun hybridilainan. Toteutuessaan liike pienentää rahoituskulujamme. Kasvusijoittaminen on nyt yksi CapManin keskeisistä sijoitusstrategioista ja tulemme jatkamaan toimintaa Norvestian kasvusijoitustiimiä vahvistaen. Selvitämme myös vaihtoehtoja Norvestian vahvan markkinasalkkuosaamisen kaupallistamiseksi. Odotamme saavuttavamme synergiaedut täysmääräisesti vuoden 2018 alusta.  

CapMan siirtyi alkuvuodesta Nasdaq Helsingin pörssilistalla kategoriaan keskisuuret yhtiöt. Osakkeen kokonaistuotto on ollut noin 15 prosenttia per vuosi viimeisen neljän vuoden aikana ja sen vaihto on vilkastunut viime vuoden aikana reippaasti. Haluan toivottaa Norvestian entiset osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi CapManin yli 11 000 omistajan joukkoon.”

 

Taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvio vuodelle 2017

CapMan uudisti taloudelliset tavoitteensa vuoden 2016 lopussa. Kasvutavoite hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tavoite nettovelkaantumisasteelle, eli korollisen nettovelan suhteelle omaan pääomaan, on keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. CapManin tavoite on maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan kausivaihtelua. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen merkityksen kasvavan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2017 aikana. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuonna 2017 Norvestian integroinnista ja muista kasvupanostuksista syntyy kuluja.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen.  Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin palvelu- ja sijoitustoimintaan liittyvän kausivaihtelun. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2017.

 

 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuksi.       

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät voitot tai tappiot.

Milj. euroa 1-12/16 1-12/15
     
Liikevaihto 26,7 31,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 2,3  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 2,3 0
Oikaistu liikevaihto 29,0 31,8
     
Liikevoitto 18,7 9,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät -7,1 0,8
Edullisesta kaupasta syntyvä voitto -13,9  
Aiemman omistusosuuden uudelleenarvostustappio 4,0  
Hankinnasta aiheutuneet menot 2,8 0,8
Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 2,3  
Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus 1,0  
Saadut vakuutuskorvaukset -0,3  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -4,2 0,8
Oikaistu liikevoitto 14,5 10,1
     
Tilikauden tulos 15,3 6,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät -7,2 0,6
Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 1,8  
Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus 1,3  
Saadut vakuutuskorvaukset -0,2  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -4,4 0,6
Oikaistu tilikauden tulos 10,9 6,7
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 16,2 5,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä -5,0 0,7
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 11,2 6,6
     
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 16,1 5,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä -4,9 0,7
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 11,2 6,5

 

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään klo 12

CapMan pitää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään 2.2.2017 klo 12.00 CapManin uudessa toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 4. krs. Tilaisuudessa esiintyvät CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund sekä talousjohtaja Niko Haavisto. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Tiedotustilaisuus pidetään suomeksi. Tervetuloa!

Helsinki 2.2.2017
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

Liite: CapMan Oyj:n vuoden 2016 tilinpäätöstiedote

 

CapMan www.capman.fi


CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.  Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,7 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuuri (Infra). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.