Skip to content

Välimiehet nimetty Norvestian vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa asiassa

17/03/2017

CapMan Oyj Pörssitiedote            17.3.2017 klo 9.30

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Välimiehet nimetty Norvestian vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa asiassa

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt kolmijäsenisen välimiesoikeuden muiden kuin CapMan Oyj:n (”CapMan”) omistuksessa olevien Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) osakkeiden lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevaan lunastusmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostavat professori (emeritus) Risto Nuolimaa, asianajaja Petra Kiurunen ja asianajaja Kirsi Eksymä.

CapMan tiedotti 13.1.2017 käynnistävänsä Norvestian vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Norvestian osakkeet.

Lisätietoja:
Pasi Erlin, lakiasiainjohtaja, CapMan Oyj, puh. 020 720 7503

 

CAPMAN OYJ

 

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan Oyj
www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset (Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.