Skip to content

Norvestia on päättänyt hakea osakkeidensa poistamista pörssilistalta

12/04/2017

CapMan Oyj Pörssitiedote                            12.4.2017 klo 9.15

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Norvestia on päättänyt hakea osakkeidensa poistamista pörssilistalta

Norvestia Oyj (”Norvestia”) on tänään 12.4.2017 tiedottanut, että Norvestian hallitus on tänään päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Norvestian osakkeilla ja osakkeiden poistamista pörssilistalta. Kaupankäynnin lopettamisen ja osakkeiden poiston pörssilistalta on tarkoitus tapahtua sitten, kun CapMan Oyj (”CapMan”) on asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden Norvestian vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn liittyen ja siten saanut omistusoikeuden kaikkiin Norvestian osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. CapMan arvioi, että Norvestian vähemmistöosakkeet tullaan siirtämään CapManille vakuuden asettamisen jälkeen arviolta aikaisintaan kesäkuussa 2017. Menettelyn kulku ja kesto ovat kuitenkin riippuvaisia välimiehistä ja menettelyn muista osapuolista.

Norvestia on tänään 12.4.2017 tiedottanut, että hakemus julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi Norvestian osakkeilla ja Norvestian osakkeiden poistamiseksi pörssilistalta tullaan jättämään Nasdaq Helsingin listauskomitealle viimeistään 20.4.2017.

CAPMAN OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset (Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.