Skip to content

Osakemerkintä CapMan Oyj 2013 B optio-oikeuksilla sekä optio-oikeuksien listaaminen

24/04/2017

CapMan Oyj                                     Pörssitiedote              24.4.2017 klo 13.00

Osakemerkintä CapMan Oyj 2013 B optio-oikeuksilla sekä optio-oikeuksien listaaminen

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2013 B alkaa 1.5.2017 ja päättyy 30.4.2019. Kukin optio-oikeus 2013 B oikeuttaa merkitsemään yhden (1) CapMan Oyj:n osakkeen. Osakkeet maksetaan merkittäessä. Osakkeen merkintähinta on 0,94 euroa. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintähinta on aina kuitenkin vähintään 0,01 euroa. 2013 B optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle yhteensä 1 410 000.

CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt, että arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlasketut optio-oikeudet 2013 B listataan Nasdaq Helsingin päälistalle 2.5.2017 alkaen. Optio-oikeuksilla 2013 B merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin päälistalle yhtiön vanhojen osakkeiden lisäerinä osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi.
 
CapMan Oyj:n hallitus on myös päättänyt, että osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla merkintähinta ja että merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki.
 
Optio-oikeuksilla 2013 A ja 2013 B merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2017 on seuraava:
 
–                   7.9.2017 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan
                    arviolta 5.10.2017.
–                   30.11.2017 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan
                    arviolta 28.12.2017.
 
 
Lisätietoja:
Pasi Erlin, lakiasiainjohtaja, CapMan Oyj, puh 020 720 7503
 
CAPMAN OYJ
 
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset (Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.