Skip to content

Välitystuomio Norvestian vähemmistöosakkeita koskevassa lunastusmenettelyssä – osakkeen lunastushinnaksi päätettiin 7,31 euroa

09/10/2017

CapMan Oyj        Pörssitiedote                                                                     9.10.2017 klo 16.00

Välitystuomio Norvestian vähemmistöosakkeita koskevassa lunastusmenettelyssä – osakkeen lunastushinnaksi päätettiin 7,31 euroa

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämä välimiesoikeus on 9.10.2017 antanut päätöksensä Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) vähemmistöosakkeenomistajien osakkeita koskevassa lunastusmenettelyssä. Välimiesoikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan Norvestian osakkeen lunastushinta on 7,31 euroa osakkeelta.

Päätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta CapManin tulokseen.

Päätöksestä voi valittaa 60 päivän kuluessa välitystuomion rekisteröimisestä.

CapMan on toteuttanut marraskuussa 2016 julkistamansa ostotarjouksen ja saanut välimiesoikeuden päätöksellä omistusoikeuden välimiesmenettelyn kohteena oleviin Norvestian osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Norvestian osakkeet on poistettu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta 15.6.2017.

 

CAPMAN OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 465 4125Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi


CapMan Oyj

www.capman.fi 
www.capman.fi/vaihtotarjous

 

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 110 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,7 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset (Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.