Skip to content

CapMan Growth sijoittaa Avidly Oyj:hin

21/11/2018

Avidly Oyj, yhtiötiedote, Helsinki 19.11.2018 klo 12.40

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Kansainvälistymisen vauhdittamiseen 2,6 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa ja CapMan Growth Equity Fund suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Osakeanti

Avidly Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt 31.8.2018 kokoontuneen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen sille antamien valtuutusten perusteella tarjota suunnatussa osakeannissa 400 000 Yhtiön uutta osaketta maksua vastaan CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky:lle (”CapMan Growth”) ja yhteensä 16 000 osaketta muille sijoittajille.

Osakeannissa annettiin yhteensä 416 000 uutta osaketta 6,25 euron osakekohtaisella merkintähinnalla ja suunnatun osakeannin kokonaismäärä on näin ollen yhteensä 2 600 000,00 euroa. Merkintähinta perustuu Yhtiön ja merkitsijöiden väliseen sopimukseen ja sisältää 27,4 prosentin preemion verrattuna Yhtiön osakkeen 17.10.2018 – 16.11.2018 välisenä aikana kaupankäynnillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingin ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).

Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja lisäpääoman hankinta käytettäväksi erityisesti Yhtiön HubSpot-teknologiaan perustuvan Inbound-liiketoiminnan kasvun rahoittamiseen yritysjärjestelyillä. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiö kutsuu erikseen koolle Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Yhtiön hallituksen täydentämisestä ja Juha Mikkolan valitsemiseksi hallituksen jäseneksi.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen:

”Olemme arvioineet vuoden 2018 aikana erilaisia kasvustrategioita ja yhdeksi tärkeimmistä niistä on noussut luovan suunnittelun päälle rakennetun HubSpot-teknologiaan perustuvan Inbound-markkinoinnin kasvattaminen. Tämä markkina kasvaa nopeasti ja markkinan kansainvälinen konsolidointi tulee jatkossa olemaan merkittävä Avidlyn kasvutekijä. Ajattelumme yhden Pohjoismaiden johtavan kasvurahoittajan, CapMan Growthin, kanssa olivat yhdensuuntaisia ja heidän tulonsa yhtiön ensimmäiseksi institutionaaliseksi sijoittajaksi tulee nopeuttamaan tätä kasvua merkittävästi.”

CapMan Growth -rahaston Managing partner Juha Mikkola:

”Olemme jo pitkään tutkineet HubSpot-ekosysteemiä ja näemme, että Avidlyllä yhtenä maailman suurimpana HubSpot-ratkaisukumppanina, on erinomainen mahdollisuus kasvaa merkittävän kokoiseksi kansainväliseksi yritykseksi. Avidly on ollut mielestämme aliarvostettu yhtiö suhteessa verrokkeihin sekä kasvu- ja kannattavuuspotentiaaliin. Irtaannuimme muutama kuukausi sitten hieman vastaavan tyyppisestä omistuksesta, jossa onnistuimme lähes viisinkertaistamaan yhtiön liikevaihdon alle neljässä vuodessa. Tulemme olemaan aktiivinen omistaja hallitustyöskentelyn kautta ja omalta osaltamme tekemään kaikkemme, jotta yhtiö onnistuu strategiassaan. Olen iloinen siitä, että saimme tässä yhteydessä myös MySQL:n, MariaDB:n ja OpenOcean Capitalin perustajan Michael ”Monty” Wideniuksen yhtiön osakkeenomistajaksi.”

Osakeannin johdosta Yhtiön osakemäärä nousee 1 842 772 osakkeesta 2 258 772 osakkeeseen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Annetut uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 31.12.2018 mennessä. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Merkittäväksi tarjotut uudet osakkeet vastaavat noin 18,4 prosenttia Yhtiön merkinnän jälkeisestä osakekannasta.

Uudet osakkeet haetaan erikseen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle arviolta 31.12.2018 mennessä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen:

”Mikäli ylimääräinen yhtiökokous tehdyn esityksen mukaisesti niin päättää, toivotan Juha Mikkolan lämpimästi Avidlyn hallitukseen varmistamaan seuraavaa kasvuvaihetta niin kuin Juha on ollut tekemässä kymmenissä yhtiöissä, joista viimeksi esimerkiksi Ideanissa ja Fluidossa.”

Yhtiö valmistelee parhaillaan strategiapäivitystä sekä uusia keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja pyrkii julkistamaan ne arviolta helmikuussa 2019.

Suunniteltu rinnakkaislistaus

Yhtiö on aiemmin kertonut suunnittelevansa rinnakkaislistausta Nasdaq Stockholmin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle sekä tähän liittyvän osakeannin toteuttamista. Nyt toteutetun osakeannin johdosta Yhtiö siirtää mahdollisen rinnakkaislistauksen ja siihen liittyvän osakeannin toteuttamista vuodelle 2019. Päätökset mahdollisesta rinnakkaislistauksesta ja siihen liittyvän osakeannin järjestämisestä tehdään erikseen myöhemmin.

Avidly Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, Avidly Oyj, +358 500 593 000 
Juha Mikkola, Managing partner, CapMan Growth Equity, +358 50 590 0522

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, +358 9 6129 670

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 250 henkilön voimin 15 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. www.avidlyagency.com/fi