Skip to content

CapMan Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöstiedote – Merkittävät strategiset hankkeet toteutuivat

31/01/2019

CapMan Oyj   Tilinpäätöstiedote 2018                   31.1.2019 klo 8.30

CapMan Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöstiedote – Merkittävät strategiset hankkeet toteutuivat        

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat:

  • Konsernin liikevaihto oli 36,0 milj. euroa 1.1.–31.12.2018 (34,8 milj. euroa 1.1.–31.12.2017).
  • Hallinnointipalkkiot ja palveluista saadut palkkiot olivat yhteensä 32,5 milj. euroa (26,7 milj. euroa), kasvua 22 prosenttia vertailukaudesta.
  • Sijoitusten käyvän arvon muutokset olivat 5,1 milj. euroa (17,6 milj. euroa). Kaupankäyntisalkun kehitys vuoden viimeisellä neljänneksellä laski sijoitusten käypiä arvoja 5,7 milj. eurolla.
  • Konsernin liikevoitto oli 12,0 milj. euroa (19,5 milj. euroa).
  • Konsernin tulos verojen jälkeen oli 8,5 milj. euroa (15,5 milj. euroa).
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 5,4 senttiä (10,2 senttiä).
  • CapMan Real Estaten sijoitusmandaatti BVK:lta kasvoi 820 milj. euroon vuoden 2018 lopussa. Mandaatti on täyteen sijoitettu.
  • CapMan Infran rahastoon on kerätty jo 141 milj. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä.
  • CapMan kertoi tänään hankkivansa 60 prosenttia raportointi-, analyysi- ja varainhoitoyhtiö JAM Advisorsista.
  • Hallitus ehdottaa vuodelta 2018 maksettavaksi osinkoa 0,12 euroa per osake.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Ydintoimintamme kehittyi vahvasti vuonna 2018. Rahastojen ja sijoitusten hallinnoinnista ja palveluista saadut palkkiotuotot kasvoivat viime vuonna 22 prosenttia. Kasvu tulee jatkumaan vahvana vuonna 2019. Olemme lokakuun 2018 jälkeen keränneet yli 400 milj. euroa uutta hallinnoitavaa pääomaa. Tämä uusi hallinnoitava pääoma tuottaa CapManille pitkäaikaisia palkkiotuottoja yli 4 milj. euroa vuositasolla, täysimääräisesti jo 2019. Myös palveluliiketoimintamme kasvu jatkuu hyvänä.

Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus oli yli 6 milj. euroa vuonna 2018, missä oli kasvua yli 100 prosenttia vuodesta 2017. Odotamme tämän positiivisen kehitystrendin jatkuvan vuonna 2019 palkkiotuottojen kasvun ja hyvän kulutehokkuuden seurauksena. Vahvemman palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden myötä tasaamme tulosvaihtelua ja parannamme liiketoimintamme ennustettavuutta.

Strategiamme mukaisesti laajennamme tuote- ja palvelutarjoamaamme ja vahvistamme jakeluamme. Viimeisten kuukausien aikana toteutetut merkittävät hankkeet tukevat näitä tavoitteita:

Lokakuussa perustamaamme Infra-rahastoon oli loppuvuonna 2018 kerätty jo yli 140 milj. euroa pääomia. Rahaston varainhankinta jatkuu suunnitellusti vuonna 2019. Pohjoismaihin keskittyvä infrastruktuurisijoittaminen kiinnostaa maailmalla, ja olemme edelläkävijöiden joukossa tuomassa markkinalle tähän strategiaan erikoistuneita tuotteita;

Joulukuussa ja tammikuussa toteutimme kaksi merkittävää mandaattipohjaista kiinteistö- ja infrastruktuurikauppaa suurille kansainvälisille sijoittajille saksalaiselle BVK:lle ja korealaisille NHIS:lle ja NH-Amundille. Mandaatit ovat osoitus CapManin kyvykkyydestä palvella suuria kansainvälisiä sijoittajia joustavasti myös perinteisen rahastomuotoisen sijoittamisen rinnalla;

Ilmoitimme tänään hankkivamme enemmistön raportointi-, analyysi- ja varainhoitoyhtiö JAM Advisorsista. Kauppa tukee tavoitteitamme kasvattaa erikoistunutta, korkean lisäarvon palvelu- ja varainhoitoliiketoimintaa ja laajentaa samalla asiakasrajapintaamme. CapManin tavoitteena on JAMin palveluiden voimakas kasvattaminen ja toiminnan täysimittainen kaupallistaminen. Haluamme myös mahdollistaa valikoitujen listaamattomien sijoitustuotteiden tarjoamisen JAMin asiakkaille nykyisten palveluiden lisäksi.

Hallinnointi- ja palvelusegmenttien hyvästä kehityksestä huolimatta pääomamarkkinoiden yleinen heikko kehitys vuoden viimeisinä kuukausina vaikutti negatiivisesti kaupankäyntisalkkumme arvoon ja konsernin viimeisen vuosineljänneksen tulokseen. Olemme strategiamme mukaisesti myyneet kaupankäyntisalkustamme osakkeita ja muita markkinainstrumentteja yli 35 milj. eurolla vuoden 2018 aikana ja sijoittaneet näitä varoja pääasiassa omiin uusiin tuotteisiimme. Markkinasijoitukset eivät ole CapManin ydinliiketoimintaa ja aiomme jatkaa salkun supistamista vuoden 2019 aikana. Sijoitukset omiin rahastoihin ja tuotteisiin ovat kehittyneet hyvin ja niistä saatu tuotto vuonna 2018 oli noin 10 prosenttia.

Hallitus ehdottaa vuodelta 2018 maksettavaksi osinkoa 0,12 euroa per osake. CapManin kasvava liiketoiminta, vahva tase sekä merkittävät likvidit ja jakokelpoiset varat tukevat pitkäaikaista tavoitettamme jakaa omistajillemme vuosittain kasvavaa osinkoa.”

Taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvio vuodelle 2019

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2019 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, markkinainstrumenttien kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät, sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman liiketoiminnan kehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2019.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.

Avainlukuja

MEUR 1-12/18 1-12/17
Liikevoitto 12,0 19,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Norvestian hankintaan liittyvät erät
Norvestian hankinnasta aiheutuneet menot 0,6
Norvestian integraatioon liittyvät kulut 1,2
Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 0,1
Uudelleenjärjestelykulut 1,0
Liikearvon arvonalentuminen 1,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 4,4
Oikaistu liikevoitto 12,0 23,9
Katsauskauden tulos 8,5 15,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Norvestian hankintaan liittyvät erät 1,7
Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 0,1
Uudelleenjärjestelykulut 0,8
Liikearvon arvonalentuminen 1,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 4,0
Oikaistu katsauskauden tulos 8,5 19,5
Osakekohtainen tulos, senttiä 5,5 10,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 2,8
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 5,5 13,1
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,4 10,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 2,7
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,4 13,0

 

31.12.18 31.12.17
Oman pääoman tuotto, % p.a. 6,5 11,5
Omavaraisuusaste, % 58,7 60,0

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille sekä webcast tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja institutionaalisille sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tiedotustilaisuus on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2018-financial-statement. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tervetuloa!

Helsinki 31.1.2019

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan-Oyj-2018-Tilinpaatostiedote-31012019

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 3 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat enemmistösijoittamisen (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), infrastruktuurisijoitukset (Infra), velkasijoitukset (Credit) ja sijoitukset Venäjälle (Russia). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi