Skip to content

CapMan Buyout on myynyt Harvia Oyj:n osakkeita

28/02/2019

CapMan Buyout lehdistötiedote 28.2.2019 klo 8.30

CapMan Buyout on myynyt Harvia Oyj:n osakkeita

CapMan Buyout X Fund A L.P ja CapMan Buyout X Fund B Ky (yhdessä “CapManin hallinnoimat rahastot”) ovat myyneet osan Harvia Oyj:n (”Harvia” tai ”Yhtiö”) osakkeistaan nopeutetussa tarjousmenettelyssä rajatulle joukolle institutionaalisia sijoittajia (”Osakemyynti”). CapManin hallinnoimat rahastot myivät yhteensä 2,300,000 Yhtiön osaketta, joka vastaa noin 12,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 6,00 euroa ja bruttomyyntitulot noin 13,8 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen CapManin hallinnoimat rahastot omistavat 12,3 prosenttia Yhtiön osaketta.

Osakemyynnin yhteydessä CapManin hallinnoimat rahastot ovat antaneen niin sanotun lock-up-sitoumuksen, jonka mukaisesti ne ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet olevaan myymättä Harvian osakkeita 7.5.2019 asti.

”CapMan on tukenut Harviaa monen tärkeän vaiheen läpi ja jatkamme vielä 12,3 prosentin omistusosuudella. Vuonna 2014 tehdyn sijoituksen jälkeen laadimme ja toteutimme yhdessä johdon kanssa yhtiölle uuden kasvustrategian, minkä lopputulemana Harvia on yksi johtavista sauna ja spa -alan toimijoista maailmalla. Näistä erinomaisista lähtökohdista on sekä nykyisten että uusien omistajien hyvä jatkaa”, sanoo CapMan Buyoutin Managing Partner Pia Kåll.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimi pääjärjestäjänä Osakemyynnissä.

Lisätietoja: 
Pia Kåll, Managing Partner, CapMan Buyout, +358 207 207 555

Vastuunrajoitus 
Danske Bank toimi Osakemyynnissä ainoastaan CapManin hallinnoimien rahastojen eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Danske Bank ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin CapManin hallinnoimille rahastoille, eikä se anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Danske Bank ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eikä se sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa. Tässä mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi