Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

13/03/2019

CapMan Oyj pörssitiedote 13.3.2019 klo 15.30

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Andreas Tallberg valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaario hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat, joiden jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta
Mammu Kaario (puheenjohtaja)
Catarina Fagerholm
Peter Ramsay

Palkitsemisvaliokunta
Andreas Tallberg (puheenjohtaja)
Catarina Fagerholm
Eero Heliövaara

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Catarina Fagerholm, Eero Heliövaara, Mammu Kaario, Peter Ramsay ja Andreas Tallberg. Olli Liitola on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista mutta ei-riippumaton yhtiöstä. Näin ollen valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 riippumattomuusvaatimukset.

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. 040 590 1043

CAPMAN OYJ

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi.