Skip to content

CapMan Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

21/11/2019

CapMan Oyj
Pörssitiedote 21.11.2019 klo 11.45

CapMan Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

CapMan Oyj (”CapMan”) on 21.11.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöltä.

Liputusilmoituksen mukaan liputusvelvollisen yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus CapManissa on alittanut 5 %:n rajan 21.11.2019. Liputusilmoitus perustuu 21.11.2019 toteutettuun pörssikauppaan.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö on ilmoittanut seuraavat tiedot:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeidenja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,54 % 0,54 % 153 658 608
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus 7,93 % 7,93 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/ osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009009377 831 598 0,54 %
A YHTEENSÄ 831 598 0,54 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Erä-päivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
B YHTEENSÄ

Tietoa liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä taioikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista jaäänistä %-osuus osakkeista jaäänistärahoitusvälineidenkautta Osakkeet, äänet jarahoitusvälineetyhteensä
Sampo Oyj 0 % 0
MandatumHenkivakuutusosakeyhtiö 0 % 0
MandatumHenkivakuutusosakeyhtiö/unit-link 0,54 % 831 598

CAPMAN OYJ

Lisätietoja:
Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 529 0665

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi