Skip to content

CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja lyhensi 2018 päätetyn osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella

04/02/2020

CapMan Oyj pörssitiedote
4.2.2020 klo 11.30

CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja lyhensi 2018 päätetyn osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella     

CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakepalkkiojärjestelmästä 2020—2023 konsernin johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Osallistujat sitoutuvat yhtiön omistaja-arvon kehitykseen sijoittamalla merkittävän summan yhtiön osakkeisiin, mikä on edellytys järjestelmään osallistumiselle. Lisäksi uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa ohjelman osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistamiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa järjestelmässä on ansaintajakso, joka alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2023. Osallistujat voivat ansaita ansaintajaksolta suoriteperusteisen palkkion.

Palkkion saaminen järjestelmästä edellyttää, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita tai kohdentaa järjestelmään ennestään omistamiaan yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Järjestelmän palkkio perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkio maksetaan kokonaan yhtiön osakkeina vuonna 2023. Hallitus päättää annetaanko palkkiona uusia osakkeita vai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy huhtikuussa 2024.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien CapManin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat enintään noin 4,5 miljoonaa CapMan Oyj:n osaketta, mikä vastaa alle 3,0 prosentin laimennusvaikutusta.

Pääsääntöisesti osallistujan on omistettava vähintään 25 prosenttia järjestelmän perusteella annetuista osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen kiinteän bruttovuosipalkkansa arvoa ja niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön jatkuu.

Uuden ohjelman myötä CapMan Oyj:n hallitus päätti lyhentää vuoden 2018 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella ja leikata osakepalkkion suoriteperusteista määrää vastaavasti kolmanneksella. Hallitus tulee esittämään vuoden 2020 yhtiökokoukselle osakeantivaltuutusta, jonka nojalla hallitus suuntaisi korkeintaan 3,8 miljoonaa osaketta järjestelmän kohderyhmälle.

CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg: ”Olen erittäin tyytyväinen yhtiön suoriutumiseen viimeisten vuosien aikana. Strategiset tavoitteet on saavutettu etuajassa ja yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä.  Yhtiöön on tehty rekrytointeja, joiden avulla voidaan omistaja-arvoa kehittää edelleen, ja siksi oli tärkeää luoda uusi järjestelmä mm. näiden uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Olen varma, että nyt tehdyt muutokset yhtiön pitkän aikavälin palkitsemiseen ovat osaltaan varmistamassa yhtiön jatkuvan vahvan kehityksen”

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja: 
Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 040 700 2252

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi