Skip to content

CapMan Oyj:n 1–9 2020 osavuosikatsaus

29/10/2020

CapMan Oyj pörssitiedote / 1-9 2020 osavuosikatsaus
29.10.2020 klo 8.30

CapMan Oyj:n 1–9 2020 osavuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–9 2020:

  • Konsernin liikevaihto oli 29,6 milj. euroa 1.1.–30.9.2020 (32,4 milj. euroa 1.1.–30.9.2019), laskua 9 prosenttia vertailukaudesta.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 20,7 milj. euroa (19,8 milj. euroa), kasvua 5 prosenttia vertailukaudesta, ja liikevoitto 5,5 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot olivat 19,2 milj. euroa (17,4 milj. euroa), kasvua 10 prosenttia.
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 8,8 milj. euroa (12,5 milj. euroa), laskua 30 prosenttia vertailukaudesta, ja liikevoitto 4,1 milj. euroa (8,2 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli -3,1 milj. euroa (8,1 milj. euroa) johtuen omien sijoitusten käyvän arvon muutoksesta.
  • Konsernin liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (16,0 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli -1,1 senttiä (6,8 senttiä).
  • Uuteen pohjoismaisiin kiinteistökohteisiin sijoittavaan CapMan Nordic Real Estate III -rahastoon on tähän mennessä kerätty 313 milj. euroa. Rahaston varainhankinta jatkuu ja sen tavoitekoko on 500 milj. euroa.
  • Uuden kasvuyrityksiin sijoittavaan CapMan Growth II -rahaston tavoitekoko on ylitetty ja rahastoon on kerätty tähän mennessä 88 milj. euroa.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1–9 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Jatkoimme liiketoimintamme määrätietoista kehittämistä vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme tänä vuonna toteuttaneet useita kasvu- ja kehityshankkeita, jotka tukevat valittua strategista suuntaamme ja joiden avulla luomme pohjaa tulevien vuosien tuloskasvulle. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on hyvällä tasolla ja toistuvien palkkioiden merkitys tulonmuodostukselle kasvaa. Sijoitustemme käyvät arvot ovat jatkaneet positiivista kehitystä vuoden kolmannella neljänneksellä koronaviruspandemian alkukeväällä aiheuttaman laskun jälkeen.

Hallinnointiliiketoimintamme kasvoi 5 prosenttia uusien tuotteiden ja hallinnoitavien pääomien ansiosta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa, kasvua yli 50 prosenttia vertailukaudesta, johtuen sekä palkkioiden kasvusta että parantuneesta kulutehokkuudesta. Keräsimme vuoden kolmannella neljänneksellä uutta hallinnoitavaa pääomaa lähes 500 miljoonaa euroa, kasvua noin 15 prosenttia vuoden toisen neljänneksen lopulta. Keräsimme CapMan Nordic Real Estate III -rahastoon ensimmäisellä varainhankintakierroksella 313 miljoonaa euroa ja laajensimme BVK-mandaattia noin 70 miljoonalla eurolla. Lisäksi kasvatimme kasvuyrityksiin sijoittavan CapMan Growth II -rahaston kokoa ja rahastoon tehdyt sitoumukset ovat jo ylittäneet 85 miljoonan euron tavoitekoon. Nämä sekä muut varainhankintaprojektit jatkuvat ja uudet kerätyt pääomat vaikuttavat liikevaihtoon ja tulokseen täysimääräisesti ensi vuodesta alkaen.

Palveluliiketoimintamme liikevaihto laski katsauskaudella 30 prosenttia vertailukaudesta johtuen vertailukautta pienemmistä transaktiopohjaisista palkkioista vuoden toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Alhaisen transaktioaktiviteetin taustalla oli koronaviruspandemian aiheuttama markkinatilanne. Palveluliiketoiminnan toistuvat palkkiotuotot kasvoivat kuitenkin hyvin, yhteensä yli 10 prosenttia viime vuodesta. Olemme vuoden kolmannen neljänneksen aikana jatkaneet palveluliiketoimintojen kehittämistä ja uusien liiketoimintojen rakentamista. Hankintapalveluja tarjoava CaPS laajensi toimintaansa Baltiaan ja sijoittajaraportointia ja analytiikkaa tarjoavan JAY Solutionsin asiakasmäärä jatkoi vahvaa kasvuaan. Olemme lisäksi lanseeraamassa uutta strategiaa sekä varainhoidon toimintamallia CapMan Wealth Service -liiketoiminnalle. Nämä uudet aloitteet auttavat rakentamaan vahvempaa palveluliiketoimintaa ensi vuodesta alkaen, jolloin odotamme myös kasvua transaktiopohjaisissa palkkioissa. Palveluliiketoiminnan liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2020.

Omien sijoitustemme käypien arvojen muutokset muodostavat merkittävän osan CapManin tuloksesta ja niiden vaihtelulla on suuri vaikutus ansaintamalliimme. Raportoimamme käyvät arvot nousivat noin 2,6 miljoonaa euroa vuoden kolmannella neljänneksellä, kun arvostustasot korjautuivat ylöspäin jo toista peräkkäistä vuosineljännestä alkukevään jyrkän laskun jälkeen. Omien sijoitusten käypien arvojen lasku yhdeksältä kuukaudelta oli näin ollen 2,6 miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemian aiheuttamista häiriöistä huolimatta olemme pysyneet suunnitelmassamme kehittää ja kasvattaa liiketoimintaamme. Kahden viimeisen vuosineljänneksen tulonmuodostuksen suunta on oikea, palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on hyvällä tasolla ja toistuvien tulovirtojen osuus kasvaa tasaisesti. Rakennamme nyt tehdyillä toimenpiteillä pohjaa lähivuosien tuloskasvulle, mukaan lukien tuleville voitonjako-osuustuotoille ja sijoitustoiminnan tuotoille. Likviditeettitilanteemme on hyvä, taseemme on vahva ja tavoitteemme on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajillemme.”

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan pitää näkymäarvion vuodelle 2020 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2020 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2020.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Avainlukuja

MEUR 1-9/20 1-9/19
Liiketappio (-voitto) 2,6 16,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,1
Lahjoitukset 0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,4
Oikaistu liiketappio (-voitto) 2,6 17,4
Katsauskauden tulos -0,9 12,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,0
Lahjoitukset 0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,3
Oikaistu katsauskauden tulos -0,9 13,6
Osakekohtainen tulos, senttiä -1,1 6,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,8
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä -1,1 7,7
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -1,1 6,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,8
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -1,1 7,6
% 30.9.20 30.9.19
Oman pääoman tuotto, % p.a. -1,1 13,3
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % p.a. -1,1 14,8
Omavaraisuusaste, % 52,0 59,9

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen klo 10.00 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2020-q3-results/register. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta toimistollaan.

Helsinki 29.10.2020

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-9 2020 osavuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.