Skip to content

CapMan julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

02/12/2020

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan julkistaa takaisinostotarjouksen tulokset

CapMan Oyj, Pörssitiedote, 2.12.2020 klo 17.20

CapMan Oyj (”CapMan” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään tulokset kaikille vuonna 2023 erääntyvän 50 miljoonan euron 4,125 % joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000315676) lainaosuuksien (”Lainaosuudet”) haltijoille tekemäänsä tarjoukseen ostaa heidän Lainaosuutensa käteistä vastaan (”Takaisinostotarjous”). Takaisinostotarjous julkaistiin 20.11.2020 ja se tehtiin Yhtiön laatiman 20.11.2020 päivätyn tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) ehtojen mukaisesti.

Takaisinostotarjouksen mukaisesti Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 18 480 000 euroa.

Kuten Yhtiö on 2.12.2020 tiedottanut, Tarjousasiakirjassa määritelty uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuehto on toteutunut.

Lainaosuuksien takaisinostohinta on 1 010,00 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000,00 euron suuruista Lainaosuutta kohti. Yhtiö maksaa Takaisinostotarjouksessa hyväksytyille Lainaosuuksille kertyneet ja maksamattomat korot. Kaupan selvityspäivä on 9.12.2020. Kaikki Yhtiön hankkimat Lainaosuudet tullaan mitätöimään. Lainaosuudet, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Lisätietoja on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Tarjouksen tekijän asiamies:

OP Yrityspankki Oyj

OP Yrityspankki Oyj, Debt Capital Markets

Puhelinnumero: +358 10 252 1668

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Lisätietoja: 

CAPMAN OYJ

Linda Tierala,
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lue lisää www.capman.com/fi.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Takaisinostotarjousta koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja liitännäistä materiaalia koskien Takaisinostotarjousta, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia materiaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, missä Lainaosuuksien takaisinostotarjous ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen tai arvopaperien liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tällä tiedotteella ei kutsuta myymään lainaosuuksia ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään CapManin arvopapereita sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. CapManilla, Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai Tarjouksen tekijän asiamiehellä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Kattava kuvaus näistä rajoituksista löytyy Tarjousasiakirjasta.

Mitään tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion eikä minkään muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai paikallisten arvopaperilakien rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain ja soveltuvan osavaltion tai paikallisten arvopaperilakien rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien materiaalien sisältämät tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.