Skip to content

Katsaus vuoteen 2020: Vahvaa kehitystä poikkeusolosuhteista huolimatta

24/02/2021

Vuosi 2020 jää monelle historiaan vastakohtien vuosina, näin myös CapManille. Vaikka koronaviruspandemia toi mutkia matkaan, onnistuimme kasvattamaan hallinnoitavia pääomiamme sekä hallinnointipalkkioitamme, lanseeraamaan uusia tuotteita ja luomaan kestävää arvoa sijoituksissamme.

Viime tammikuussa suunnitelmamme olivat selkeät. Tavoitteenamme oli jatkaa viime vuosien vahvalla kasvupolulla, kasvattaa palkkiotuottojen kannattavuutta, toteuttaa aktiivisesti uusia sijoituksia ja luoda kestävää arvoa sijoituksissa, jotka realisoituisivat myös rahastoilta saatavien voitonjako-osuustuottojen muodossa. Vuodesta muotoutui kuitenkin hyvin erilainen kuin osasimme odottaa. Yhtäkkiä asiantuntijatyö tarkoitti työskentelyä etäyhteyksillä ilman yhteistä neuvotteluhuonetta ja kansainvälinen varainhankinta toteutui maailmassa, jossa lentokoneet pysyivät maassa. Samalla organisaatiomme teki valtavan digiloikan työntekijöidemme siirtyessä kotitoimistoille. Vuoden aikana 15 uutta CapManilaista on aloittanut työt omien kotiensa työhuoneista tai keittiöpöytiensä ääriltä ja päässyt hyvin mukaan työyhteisöön.

Onnistuimme tavoitteissamme

Olosuhteet huomioiden onnistuimme alkuvuonna asettamissamme tavoitteissa varsin hyvin. Keräsimme viime vuoden aikana yli 800 miljoonaa euroa uutta pääomaa kahdeksaan rahastoon ja mandaattiin, ja hallinnoitavat pääomamme olivat vuodenvaihteessa uudella ennätystasolla, lähes neljässä miljardissa eurossa. Palkkiotuottojemme kannattavuus parani, ja teimme yli 10 uutta sijoitusta rahastoihimme. Osakkeemme kokonaistuotto vuonna 2020 oli selvästi positiivinen.

Varainhankinnan vahva vuosi

Onnistunut varainkeruu on yksi todiste siitä, että konseptimme toimii. Kolmannesta Nordic Real Estate -rahastosta tulee reilusti yli 500 miljoonan euron kokoisena CapManin historian suurin. Rahasto jatkaa aikaisempien Nordic Real Estate -rahastojen menestystarinaa ja on paitsi kansainvälistänyt myös monipuolistanut sijoittajapohjaamme. Kiinteistötiimimme on Pohjoismaiden suurin.

Myös Growth-tiimimme on tehnyt merkittäviä harppauksia vuoden aikana. Kesällä CapMan Growth perusti toisen, lähes 100 miljoonan euron suuruisen kasvurahaston. Rahaston koko ylitti sekä alkuperäisen tavoitteen että ensimmäisen rahaston koon. Rahastosta kiinnostuneita sijoittajia oli paljon, mikä heijastaa tiimin menestyksekästä strategiaa. Tiimi on jo tehnyt kaksi sijoitusta rahaston
strategian mukaisesti suomalaisiin kasvuyrityksiin, joiden kehitystä tulee olemaan ilo seurata tulevien vuosien aikana.

Kasvua uusista tiimeistä

Infra-tiimin hallinnoitavat pääomat ovat lähes 400 miljoonaa euroa ensimmäisen rahaston varainhankinnan päättymisen ja uusien sijoittajien yksittäisiin kohteisiin tekemien sijoitusten myötä. CapMan Infra on kasvanut kolmessa vuodessa yhdestä henkilöstä kymmenhenkiseksi tiimiksi, joka työskentelee Suomessa ja Ruotsissa. Tiimi on toteuttanut kolme onnistunutta uutta sijoitusta viime vuoden aikana, ja rahasto on jo noin 70 prosenttisesti täyteen sijoitettu.

Teimme myös täysin uusia avauksia vuoden aikana. CapMan Special Situations on sijoitusalue, joka sijoittaa taloudellisessa murrosvaiheessa oleviin yrityksiin, niiden ke-hittämiseen ja tervehdyttämiseen. Suomessa ei tällä hetkellä ole toista vastaaviin tilanteisiin erikoistunutta paikallista pääomasijoittajaa.

Uutta virtaa palveluliiketoiminnassa

Palveluliiketoimintamme on ollut tärkeä osa CapManin liiketoimintaa jo useamman vuoden ajan. Meillä oli vuoden lopussa kaksi uutta, sijoittajien tarpeisiin keskittyvää palveluorganisaatiota: CapMan Wealth Services ja JAY Solutions. CapMan Wealth Services tarjoaa sijoittajille laajan kokoelman rahastoja ja sijoitusinstrumentteja CapManin listaamattoman markkinan kokemusta hyödyntäen. JAY Solutions, joka on kasvanut JAM Advisorsin analytiikka- ja raportointiliiketoiminnasta, tarjoaa teknologiavetoista sijoittaja-asiakkaiden salkkujen läpivalaisua, riskianalyysia sekä back office -palveluja. Samalla CaPS on jatkanut kasvua ja kansainvälistymistä. Hankintarengaskonsepti lanseerattiin vuoden 2020 aikana Baltiassa yhteistyössä BaltCapin kanssa. Odotamme ripeää kasvua palveluliiketoiminnassamme lähivuosina, kun vuoden 2020 uudelleenjärjestelyt ja panostukset tuottavat tulosta.

Poikkeusvuosi vaikutti arvostustasoihin

Arvonluonti on ollut haastavaa monessa kohteessa poikkeusolosuhteiden puhjettua, ja muun muassa hotelli- ja matkailutoiminta, ravintolatoiminta ja tapahtumatuotanto ovat kokeneet suuria muutoksia vuoden aikana. Koronaviruspandemian mullistettua markkinat alkuvuonna myös sijoitustemme käyvät arvot laskivat merkittävästi. Arvostustasot ovat kuitenkin toipuneet alkuvuodesta, ja kolmen peräkkäisen nousujohteisen neljänneksen jälkeen omien sijoitustemme käypien arvojen muutokset olivat positiiviset koko vuodelta.

Viime vuosi oli opettavainen. Olemme sisäistäneet, että suunnitelmia pitää joskus muuttaa lennostakin, mutta jos perustekemi-nen on hyvällä tasolla ja päämäärä on selkeä, eivät haastavatkaan olosuhteet ole esteitä onnistumisille. Alkanut vuosi tulee vahvistamaan tätä toimintatapaa ennestään, kun sovellamme edelleen pandemianaikaisia oppeja ja sen luomia uusia mahdollisuuksia. Vuonna 2021 keskitymme erityisesti vahvaan arvonluontiin nykysijoituksissa sekä hyvän yrityskauppamarkkinan piristymisen myötä irtautumisiin ja uusiin sijoituksiin. Varainhankinta keskeisillä sijoitusalueilla jatkuu ja tavoitteenamme on tuoda myös uusia tuotteita markkinoille. Tavoitteissamme onnistuminen tulee heijastumaan vahvoina tuottoina osakkeenomistajille.

Joakim Frimodig
Toimitusjohtaja

Lue lisää vuosikertomuksestamme!