Skip to content

CapManin nettovaikuttavuusprofiili

09/03/2021

CapMan hyödyntää suomalaisen Upright Projectin kehittämää mallia arvioidakseen Private Equity-, Credit- ja Infra-rahastojemme nettovaikutuksia. CapManin nettovaikuttavuusprofiili perustuu näiden sijoitusalueiden sijoituskohteiden tuotteiden ja palvelujen  vaikutuksiin. Malli hyödyntää tieteellisiä lähteitä ja koneoppimista analysoidakseen yritysten vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja terveyteen, yhteiskuntaan sekä tiedon luomiseen ja jakamiseen. Tämä tieto yhdistetään yhdeksi nettovaikuttavuusluvuksi. CapManin nettovaikuttavuusluku oli +1,3 salkussa 31.12.2020 olevien kohteiden perusteella. Vertailun vuoksi Nasdaq Helsingin kaikkien yhtiöiden nettovaikuttavuus on +1,0. Suurin positiivinen vaikutus CapManin salkussa tulee verotulojen, työllistämisen ja yhteiskunnallisen infrastruktuurin kautta.

Lue lisää: www.uprightproject.com