Skip to content

CapMan-konsernin raportoitavien segmenttien koostumus muuttuu

28/04/2021

CapMan Oyj pörssitiedote
28.4.2021 klo 9.15

CapMan-konsernin raportoitavien segmenttien koostumus muuttuuCapMan Oyj (”CapMan”) muuttaa raportoitavien segmenttiensä koostumusta vastaamaan paremmin konsernin liiketoiminnan rakennetta ja tulonlähteitä. CapMan raportoi 1.1.2021 alkaen CapMan Wealth Service -liiketoiminnan osana Hallinnointiliiketoimintaa. Aikaisemmin liiketoiminta oli osana Palveluliiketoimintaa. CapManin raportoitavat segmentit ovat Hallinnointiliiketoiminta, Palveluliiketoiminta ja Sijoitustoiminta. 

Päivitetyssä raportointirakenteessa Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista, muista rahastojen hallinnointiin läheisesti liittyvistä palveluista, varainhoitopalveluista (CapMan Wealth Services) saaduista palkkioista, ja rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista. Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto on luonteeltaan pääosin ajan kuluessa tuloutettavaa, ns. jatkuvaa liikevaihtoa, mutta sisältää myös tietyllä ajan hetkellä tuloutettavaa liikevaihtoa.

Palveluliiketoiminnan tuotot muodostuvat jatkossa CapManin hankintapalvelusta (CaPS) ja raportoinnista, analytiikasta ja back office -palveluista (JAY Solutions) saaduista palkkioista. Päivityksen myötä Palveluliiketoiminnan liikevaihto sisältää pääosin ajan kuluessa tuloutettavaa, ns. jatkuvaa liikevaihtoa.

Raportointirakenteen päivitys perustuu hallinnointipalkkioiden raportointitavan yhdenmukaisuuteen sekä rahastojen hallinnoinnin ja varainhoitopalvelujen asiakaskunnan yhteneväisyyksiin. Lisäksi sekä rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiot että varainhoitopalveluista saatavat palkkiot perustuvat hallinnoitaviin pääomiin.

CapMan ei jatkossa raportoi rahoitustuottoja ja -kuluja, tuloveroja, kauden voittoa tai pitkäaikaisia varoja segmenttitasolla, sillä konsernin johto ei seuraa tietoja segmenttikohtaisesti. Nämä tiedot kerrotaan konsernitasolla.

Muiden raportointisegmenttien koostumus pidetään ennallaan. Sijoitustoiminta käsittää CapManin omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemät sijoitukset sekä muut rahastosijoitukset. Sijoitustoiminnan tuotot muodostuvat sijoitusten realisoituneista voitoista ja tappioista sekä niiden realisoitumattomista käyvän arvon muutoksista.

Muu toiminta koostuu liiketoimintasegmenteille kohdistamattomista konsernihallinnon toiminnoista. Tällaisia toimintoja ovat osa konsernilaskennan, konserniviestinnän ja ylimmän johdon toiminnoista. Erässä Muut esitetään myös liiketoimintasegmenttien välisten transaktioiden eliminoinnit.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti. Tiedotteen liitteessä on esitetty uuden segmenttirakenteen mukainen vertailuvuoden 2020 segmentti-informaatio vuosineljänneksettäin.

Lisätietoja:

Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

CAPMAN OYJ

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: 

Uuden raportointirakenteen mukainen segmentti-informaatio vertailukaudelta 2020

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä lähes neljän miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.