Skip to content

CapMan Growth Suomen Avustajapalveluiden kasvukumppaniksi parantamaan asiakaslähtöisen henkilökohtaisen avun saatavuutta valtakunnallisesti

26/05/2021

CapMan Growth sijoittaa henkilökohtaisen avun palveluita tuottavaan Suomen Avustajapalvelut -yhtiöön. Suomen Avustajapalvelut tarjoaa henkilökohtaista apua pitkäaikaissairaille, vammaisille ja vammautuneille asiakkailleen palvelusetelin kautta. Lisäksi yhtiö toimii kuntien ostopalvelukumppanina henkilökohtaisen avun palveluiden tarjoamisessa. Yhtiö on kasvanut nopeasti ja odottaa tuplaavansa liikevaihdon noin 10 miljoonaan euroon vuoden 2021 aikana.

”Suomen Avustajapalvelut on johtava puhtaasti henkilökohtaisen avun palveluihin keskittyvä toimija Suomessa. Korkealaatuisen ja asiakaslähtöisen palvelun tarve kasvaa, kun asiakkaiden määrä kasvaa ja palveluita tuotetaan yhä enemmän palvelusetelillä perinteisen työnantajamallin sijaan. Asiakkaat asuvat myös enenevässä määrin kotona, mikä lisää henkilökohtaisen avun kysyntää, kun perustarpeista huolehtimisen lisäksi myös esimerkiksi harrastustoiminnan mahdollistaminen on keskeinen elämänlaatua parantava tekijä. Näemme merkittäviä mahdollisuuksia parantaa palveluiden saatavuutta useilla alueilla. On hienoa olla mukana edistämässä vammaisten henkilöiden hyvinvointia yhdessä energisen yrittäjäkaksikon kanssa”, kertoo CapMan Growthin partneri Antti Kummu.

Yhtiö palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti satojen ammattilaisten voimin. Asiakaslähtöisyys sekä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukeminen ovat toiminnan keskiössä. Sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyys ylittävät 4,5 / 5 keskiarvon, mikä on tutkitusti alan korkeimmalla tasolla.

”Suomen Avustajapalvelut on suomalainen henkilökohtaisen avun laatujohtaja, jonka tavoitteena on olla merkittävä kansallinen toimija tässä segmentissä. Asiakkaillemme on tärkeää, että he saavat määritellä, miten palvelua tuotetaan ja kuka heitä avustaa ilman työnantajamallin tuomaa byrokratiaa. Olemme kasvaneet ripeästi viime vuosina, ja nyt on oikea aika viedä yhtiötä seuraavalle tasolle yhteistyössä uuden kumppanin kanssa. CapMan on menestyksekkäästi kehittänyt kasvukonsepteja hoiva-alalla ja tuo näin meille sijoituksen lisäksi myös arvokasta toimialanäkemystä. Odotamme, että pääsemme kehittämään toimintaa yhdessä”, sanoo Suomen Avustajapalvelujen toimitusjohtaja Jerry Pasanen.

Toimitusjohtaja Jerry Pasanen ja yhtiön vuonna 2017 perustanut talousjohtaja Taneli Tenhovuori ovat aikaisemmin toimineet johto- ja kehitystehtävissä hoiva-alalla. Transaktion myötä CapMan Growth omistaa vähemmistöosuuden yhtiöstä, ja yrittäjäkaksikko jää sen enemmistöomistajiksi.

Lisätietoja:

Antti Kummu, partneri, CapMan Growth, antti.kummu[a]capman.com,  puh +358 50 432 4486

Jerry Pasanen, toimitusjohtaja, Suomen Avustajapalvelut, jerry.pasanen[a]suomenavustajapalvelut.fi, puh. +358 40 039 2899

 

CapMan Growth on johtava suomalainen kasvusijoittaja, joka tekee merkittäviä vähemmistösijoituksia startup-vaiheen jo ohittaneisiin, merkittävään kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviin yrityksiin. Tiimin toinen 97 miljoonan euron suuruinen rahasto, CapMan Growth II, perustettiin vuonna 2020.  CapMan Growth on osa CapMania, johtavaa pohjoismaista pääomasijoittajaa. CapMan on kehittänyt satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luonut merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. CapMan hallinnoi yhteensä lähes 4 miljardin euron pääomia ja toimii laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta.

Suomen Avustajapalvelut on kotimainen henkilökohtaisen avun laatujohtaja. Yhtiö on olemassa edistääkseen ihmisten välistä tasavertaisuutta. Toimintaa ohjaa asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden tukeminen, vastuullinen toiminta sekä kasvollinen kotimainen yrittäjyys. Yhtiö palvelee pitkäaikaissairaita, vammaisia ja vammautuneita asiakkaitaan koko Suomen alueella yli 700 henkilökohtaisen avustajan voimin.